Eropuit in bijzondere natuurgebieden dicht bij huis

Cultuur
Het Die.
Het Die. (Foto: Landschap Noord-Holland)

REGIO - Samen met vrijwilligers en opdrachtgevers werkt Landschap Noord-Holland er voortdurend aan, de provincie nog mooier te maken. Dat doet de organisatie in eigen natuurgebieden, maar ook ver daarbuiten. Zo zijn onder meer in de regio enkele bijzondere gebieden te vinden.

Landschap Noord-Holland heeft 96 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie en beheert 4.500 hectare pure Noord-Hollandse natuur. Van de Wadden tot Amsterdam en alles daartussen. Dicht bij huis valt dan ook bijzonder natuur te ontdekken. Neem De Draaiweid, een snippertje land ten zuiden van Limmen pal naast de Schulpvaart die een belangrijke rol vervult in transport van zoet en zuiver duinwater naar het poldergebied. Onder meer de kluut, tureluur en scholekster leven er en er groeien orchideeën en grote ratelaar. Er van deze prachtige poldernatuur te genieten tijdens een wandeling of fietstocht over de Uitgeesterweg, een weggetje door een van de levendigste weidevogelgebieden van Noord-Holland.

Oer-natuur langs snelweg

Zowel links als rechts langs de A9 ligt ter hoogte van Limmen en Heiloo natuurgebied Het Die, bestaande uit meerdere percelen weiland rondom om het water Die. Hier groeit van alles wat in de rest van de provincie zeldzaam is, zoals in het voorjaar dotterbloemen, echte koekoeksbloemen en veenpluis. In het voorjaar en zomer leven er talloze weidevogels, waaronder smienten, ganzen, kieviten en goudplevieren. Een onderdeel van het natuurgebied Het Die is het plantenrijke Limmerbosje. Het is leuk om met een kleine boot of kano over Het Die te varen, of mee te gaan op een van de excursies.

Koekoek

Het gebied de Koekoek ligt aan de Westerweg in Limmen. Het is een langgerekt bosperceeltje dat Landschap Noord-Holland ooit cadeau kreeg, beheerd door particulieren. Er komen verschillende bosvogels voor. Het valt wandelend door Limmen vanaf de Westerweg te zien.

Ten noorden en oosten van Castricum ligt eveneens een bijzonder gebied. De overgang van de duinen naar de veenweiden is hier bijna niet aangetast door menselijke invloed. Hier liggen prachtige zogenoemde duinpolders, waar water van de hooggelegen duinen langzaam in de sloten achter de duinen stroomt. Dit schone kwelwater wordt zo lang mogelijk vast gehouden in de Schoonwatervallei. Een schitterend gebied, dat zich uitstekend leent voor een fiets- of wandeltocht.

Cronenburg

Verder vinden natuurliefhebbers nabij Castricum onder meer het Gasthuisweidje bij de eerdergenoemde oude Schulpvaart, te bereiken via een wandelpad langs de Zeeweg, en het gebied Cronenburg net buiten Castricum. Het ligt rondom herenboerderij Cronenburg, vernoemd naar het in de Tachtigjarige Oorlog verwoeste kasteel Cronenburg. In het gebied groeien verschillende orchideeën, er leven zilverreigers en diverse ganzensoorten.

Verder is er De Groene Driehoek Assum, gelegen tussen twee spoorbanen en de A9 in Uitgeest. Het gebied is een officieel wandelgebied, beheerd door Landschap Noord-Holland. Door meerdere waterbergingen zijn er veel verschillende moerassoorten. Er valt te struinen over het wandelpad, met de kans een ijsvogel te spotten.

Alle informatie staat op: www.landschapnoordholland.nl.

Ook in het Oosterbos is het fraai wandelen.