Op de uitkijk

Nieuws
Meer dan de helft van de wereldwijde populatie grutto’s broedt in Nederland.
Meer dan de helft van de wereldwijde populatie grutto’s broedt in Nederland. (Foto: Henk de Reus)

AKERSLOOT - Wie door de weidelanden in de drie dorpskernen wandelt of fietst zal het niet ontgaan zijn dat weidevogels, zoals de grutto, de kievit, de tureluur en de scholekster, hun broedgebied weer hebben opgezocht. Ze fleuren het weidelandschap op met hun aanwezigheid en hun specifieke geluiden.

Door Henk de Reus

Meer dan de helft van de wereldwijde populatie grutto’s, ook wel ‘de koning van de weidevogels’ genoemd, broedt binnen onze landsgrenzen. In Noordwest Europa nestelt maar liefst 90 procent van de grutto’s in Nederland.

Toch gaat het slecht met ze. Het aantal broedparen is de laatste 50 jaar met circa 70 procent afgenomen. Oorzaak is de intensieve melkveehouderij. Bloemen en kruiden hebben plaatsgemaakt voor snelgroeiend eiwitrijk gras als voedsel voor koeien, met veel te weinig insecten voor de jongen en een te laag waterpeil.

Deze grutto besloot dit jaar terug te komen en houdt de uitkijk over het weidelandschap.