Rust in de regio; minder vliegbewegingen rond Schiphol

Nieuws
Verschillend verkeerslawaai op de grens van Heiloo en Limmen.
Verschillend verkeerslawaai op de grens van Heiloo en Limmen. (Foto: vincentdevriesfoto.nl)

CASTRICUM/HEILOO - De gemeenten Castricum en Heiloo als geheel, en met name de kernen Limmen en Akersloot, kampen al jaren met een toenemende geluidsoverlast door vliegtuigen van en naar Schiphol. Na een relatief rustige periode als gevolg van minder vliegverkeer door de corona-epidemie is de overlast de laatste twee jaren weer toegenomen. Op sommige plaatsen in Akersloot die onder twee aanvliegroutes naar Schiphol liggen, te weten de Polderbaan en Zwanenburgbaan, komen wel twee tot drie vliegtuigen per minuut over. Op het ministerie worden studies gedaan naar de mogelijkheid om tot 110 vluchten per uur te laten landen op één baan. Dik Hoogstad, ambassadeur van de stichting RBV in Castricum en lid van het PVK (platform vlieghinder Kennemerland), schreef naar de redactie.

Ooit gloorde er hoop aan de horizon. Een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma’s bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van Castricum leerde dat de meeste partijen de hinder toch wel onderkenden en, afhankelijk van de politieke richting, in min of meerdere mate daar maatregelen tegen beloofden. ‘’Groot was de teleurstelling dat er in het coalitieakkoord nog niet één woord gewijd werd aan de problematiek en dat, terwijl toch drie van de vier collegepartijen op dit onderwerp verkiezingsbeloftes hadden in te vullen. Een dappere poging van twee oppositiepartijen om voor dit onderwerp enige aandacht te vragen in een motie werd kamerbreed weggestemd. ‘Het college moest eerst maar eens de kans krijgen’, werd erbij gezegd’’, aldus Dik. ‘’Twee jaar later is er aan het front van de gemeentelijke politiek aangaande dit onderwerp nog steeds geen merkbare beweging te constateren. Dit in tegenstelling tot bij veel ons omringende gemeenten met een soortgelijke problematiek.’’

Enquête 

‘’’Als er van het gemeentehuis niks komt en geen enkel initiatief wordt getoond, moeten we zelf maar aan de slag’, zullen enkele initiatiefnemers uit Limmen gedacht hebben toen zij een enquête naar de overlast organiseerden. De respons was overweldigend’’, zegt Dik. 

De respons was veel groter dan zij vooraf hadden verwacht. 

De resultaten werden aangeboden aan het gemeentebestuur, maar enige inhoudelijke reactie bleef uit. 

‘Er zouden procedurele fouten in de enquête zitten’, zo werd vernomen.  

Proces tegen de staat

De gehinderden rond Schiphol laten het er niet bij zitten. Verenigd in een stichting, ‘Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder’ (RBV), gesteund door verschillende gemeenten, particulieren en maatschappelijke instellingen, wordt een proces tegen de staat aangespannen. De rechter deed onlangs uitspraak: 

‘De overheid is ernstig tekort geschoten en handelt onrechtmatig in de bescherming van omwonenden van Schiphol en handelt in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, door omwonenden van Schiphol geen adequate rechtsbescherming te bieden’, aldus het vonnis van de rechtbank.

De rechtbank heeft de Staat opgedragen binnen twaalf maanden de geldende wet- en regelgeving weer toe te passen. Dat betekent dat weer uitgegaan moet worden van het Luchtverkeersbesluit (LVB) van 2008. 

De Staat heeft door laten rekenen dat onder dit besluit slechts 400.000 vliegtuigbewegingen zijn toegestaan. Dit betekent dus een aanzienlijke krimp van de luchtvaart. 

Rechtsbescherming

‘’Bovendien is het terugvallen op het LVB 2008 nog niet genoeg. De overheid moet binnen twaalf maanden tevens zorgen voor praktische en effectieve rechtsbescherming voor alle omwonenden’’, vertelt Dik. ‘’Daarbij moet de overheid, anders dan nu gebeurt, ook kijken naar omwonenden die zich buiten door de overheid vastgestelde geluidscontouren bevinden, in het hele gebied van onze gemeente.’’