Burendag is niet alleen gezellig, maar biedt ook een kans om te bespreken wat er leeft in je buurt.
Burendag is niet alleen gezellig, maar biedt ook een kans om te bespreken wat er leeft in je buurt. (Foto: Thomas M. Barwick)

Bewoners in flats en huurwoningen minder contact met buren

Algemeen

Buurtveiligheid lijkt een veelbesproken thema te worden tijdens het koffiegesprek op Burendag dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Univé. Op 24 september organiseren duizenden buurten in Nederland weer hun jaarlijkse buurtactiviteit. Behalve dat dit de sociale binding en gezelligheid in de buurt ten goede komt, lijken diverse buren de gelegenheid te nemen ook veiligheid in en rond huis als gespreksonderwerp aan te roeren. Uit het onderzoek blijkt ook dat bewoners in flats en huurwoningen vaker dan gemiddeld geen contact met hun buren hebben.

Volgens onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé is ruim een kwart van de Nederlanders door de coronapandemie meer na gaan denken over hun veiligheid thuis. Bijna 30% zou graag intensiever contact met hun buren willen over veiligheid in de buurt.

Buurtbeleving meten

‘Als coöperatie wil Univé lokaal bijdragen aan een prettige en veilige leefomgeving voor haar leden. Dat vergt natuurlijk meer dan een goede inboedelverzekering en een paar slim geplaatste rookmelders, minstens zo belangrijk is onderlinge belangstelling en betrokkenheid onder buurtgenoten. Met onder meer het Univé Buurtfonds willen we buurtparticipatie in dorpen en wijken helpen vergroten. Daarom is het voor ons interessant te leren hoe mensen hun buurt beleven’, legt Dennis Teijgeler, bestuursvoorzitter van Univé Buurtfonds, wat de aanleiding is van het onderzoek, dat de ervaring van buurtveiligheid uitvroeg bij 1074 respondenten.

Ruim 1 op 5 jongeren voelt zich onveilig thuis 

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n driekwart van de Nederlanders zich veilig voelt in eigen huis en buurt. Iets meer dan 10% ervaart het tegendeel, waarbij opvallend is dat jongeren (18-34 jaar) zich bovengemiddeld vaker onveilig voelen (21%). Dat veiligheid in en rond de eigen woning niet losstaat van het onderling contact met de buren wordt ook door driekwart van de respondenten onderschreven, die er dan ook op vertrouwen dat deze hen waarschuwen in geval van gevaarlijke of verdachte situaties. In relatie tot buurtveiligheid is het vertrouwen in naoberschap het grootst onder 65-plussers (81%), waar de collectieve zorgen over veiligheid bij bewoners van flats, etagewoningen en appartementen significant lager zijn (62%). In flats is het percentage bewoners dat aangeeft nooit contact met hun buren te hebben, met 10% twee keer zo groot als het gemiddelde in Nederland. Ook gemeten onder bewoners van huurwoningen is dit percentage relatief hoog (9%).


Buurtbetrokkenheid hoog in Nederland 

Slechts 21% van de Nederlanders woont in een buurt waar helemaal geen gezamenlijke maatregelen worden genomen om de veiligheid in de buurt te vergroten. De rest doet dit wel, wat aangeeft dat het onderling vertrouwen tussen buren in veel gevallen verder gaat dan alleen een goede verstandhouding. Zo is het percentage buurtbewoners bewoners dat deelneemt aan digitale buurtpreventie (bijv. groepswhatsapp) bijvoorbeeld 37%. Dit aantal is vergelijkbaar met de groep die veiligheid in en in de buurt actief bespreekt met de buren (38%) en concreet afspraken maakt om elkaars huis in de gaten te houden (39%). Ruim een kwart van de Nederlanders woont naar eigen zeggen in een buurt waar buurtgenoten elkaar aanspreken op onveilig gedrag.

Behoefte aan buurtcontact groter door corona 

Dat het vertrouwen in naasten significant groter is onder ouderen en in minder stedelijke gebieden zal niet verrassen. Toch laat het onderzoek volgens Teijgeler een groeiende waardering voor noaberschap en buurtparticipatie zien in andere groepen. “Jongeren en gezinnen met kinderen, met name in de steden, geven aan door de coronapandemie meer belang te zijn gaan hechten aan veiligheid in en rondom huis. Onder hen klinkt de wens om hier meer contact over te hebben met hun buren dan ook significant luider (respectievelijk 39% en 33%) dan gemiddeld (29%).”

‘Bespreek buurtbehoeften tijdens Burendag’ 

“Buiten het feit dat Burendag ‘vooral gewoon gezellig is”, hoopt Teijgeler dat bewoners tijdens hun buurtactiviteit op 24 september ook bespreken wat er leeft in de buurt en welke behoeften bewoners hebben. “Bewoners die gezamenlijk tot ideeën komen die hun buurt fijner, veiliger en socialer maken nodig ik intussen uit deze in te dienen bij het Univé Buurtfonds, dat Univé is gestart om lokale buurtinitiatieven van de grond te helpen. Zo zorgen we samen voor een betere buurt.”

Bron: Univé.

Afbeelding
‘In de natste maand van het jaar regent het niet het vaakst’ Weer 27 sep, 18:28
Afbeelding
Dierenambulance krijgt stadspenning uitgereikt Algemeen 27 sep, 15:39
Afbeelding
Loosduinen is het eerste stadsdeel met een woongebouw met het Wonen met een Plus-concept Algemeen 27 sep, 15:25
Afbeelding
Dierenambulance Den Haag bestaat 50 jaar: ‘De vogels stonden kwetterend naast de receptie’ Algemeen 27 sep, 13:50
Afbeelding
Zó serieus neemt gemeente Den Haag het NK Tegelwippen Cultuur 27 sep, 10:14
Afbeelding
Na twee jaar weer kerstmarkt op het Lange Voorhout Algemeen 27 sep, 07:53
Afbeelding
Ook in Rijswijk lopen werkzaamheden WarmtelinQ vertraging op Algemeen 26 sep, 17:25
Afbeelding
Gemeente sluit convenant met bewindvoerders voor betere hulpverlening aan Haagse inwoners met schulden Algemeen 26 sep, 16:46
Afbeelding
Hagenaar opgepakt met twee wapens na winkeldiefstal 112-nieuws 26 sep, 16:21
Afbeelding
In Week tegen Eenzaamheid buurtdiners in Laak, Loosduinen en Ypenburg Algemeen 26 sep, 13:10
Afbeelding
46e editie CPC loop in Den Haag verloopt sfeervol Sport 25 sep, 18:32
Afbeelding
Twee aanhoudingen na overval op Esso in Ypenburg 112-nieuws 25 sep, 13:17
Afbeelding
Nieuwbouw boothuis KNRM Scheveningen en horeca Simonis gereed Algemeen 25 sep, 09:59