Dunea onderzoekt waar we na 2030 meer drinkwater vandaan halen

Duurzaamheid
Dunea zoekt niet alleen nieuwe plekken om aan drinkwater te komen na 2030, maar probeert mensen ook te stimuleren bewust met drinkwater om te gaan.
Dunea zoekt niet alleen nieuwe plekken om aan drinkwater te komen na 2030, maar probeert mensen ook te stimuleren bewust met drinkwater om te gaan. (Foto: Archief/Rodi.nl)

Het klimaat verandert en er komen steeds meer mensen. Daarom is het nodig dat Dunea meer drinkwater produceert. Momenteel voldoet het bestaande systeem van rivieren en duinen - onder andere het gebied tussen Monster en Kijkduin -, maar vanaf 2030 is er meer drinkwater nodig. In het NRD-Variantenrapport dat donderdag 1 juni werd gepubliceerd, zet Dunea op een rij welke mogelijkheden het drinkwaterbedrijf op het oog heeft.

Dunea levert aan 1,3 miljoen klanten drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland en beheert duinen in ons gebied, waarvan een deel tussen Monster en Kijkduin. Het vinden van meer drinkwaterbronnen maakt deel uit van een grote opgave waar Dunea voor staat. Ervoor zorgen dat inwoners bewust en zuinig omgaan met drinkwater behoort daar ook toe.

Ruimte en vergunningen

Sinds juni 2022 loopt er een m.e.r.-procedure om ruimte en vergunningen te krijgen voor nieuwe bronnen en zuiveringen buiten de duinen. 1 juni is het NRD-Variantenrapport gepubliceerd, dat een toelichting geeft op de alternatieven voor nieuwe drinkwaterbronnen die verder onderzocht worden. Zo kan er regionaal oppervlaktewater worden gebruikt, maar ook brak grondwater en zeewater, en denken onderzoekers aan extra inname van water uit rijkswateren (grote rivieren).

Informatiebijeenkomsten 

Wie meer wil weten over het drinkwater voor de toekomst, kan twee informatiebijeenkomsten van Dunea bijwonen. Op dinsdag 20 juni is er tussen 16.00 en 18.00 uur een inloopbijeenkomst bij Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht 23 in Leiden. Donderdagavond 22 juni is er een digitale informatiebijeenkomst van 19.30 - 20.30 uur. Voor de digitale bijeenkomst is aanmelden noodzakelijk om een link te kunnen toesturen. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.dunea.nl/omgevingsproces.