Nieuwe Ambassadeurs voor Werelderfgoed Waddenzee Gehuldigd bij Stichting Helderse Botters

Nieuws
De inhuldiging van de veertien ambassadeurs in Den Helder.
De inhuldiging van de veertien ambassadeurs in Den Helder. (Foto: Peter van Aalst)

DEN HELDER - Maar liefst veertien nieuwe ambassadeurs voor het Werelderfgoed Waddenzee zijn 15 april jongstleden gehuldigd bij Stichting Helderse Botters. De feestelijke ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Wethouder Fotigui Camara uit Den Helder.

De veertien ambassadeurs hebben een tweedaagse training gastheer/gastvrouw voor het Werelderfgoed Waddenzee gevolgd, gegeven door de Waddenvereniging. Tijdens deze inhoudelijke training hebben ze kennis opgedaan over het Werelderfgoed en geleerd hoe ze dit verhaal kunnen delen met bezoekers. Als ambassadeurs laten ze de unieke Waddenbeleving en -ervaring zien, en tegelijkertijd benadrukken ze hoe kwetsbaar dit gebied is.

Passie

“Het is een eer om deze nieuwe ambassadeurs te mogen verwelkomen,” aldus een Enno Lieder, coördinator van het ambassadeursprogramma. “Met hun passie en toewijding zullen ze een belangrijke rol spelen in het beschermen en promoten van het Werelderfgoed Waddenzee.”

Het ambassadeursprogramma heeft als doel om de kennis over het Werelderfgoed te vergroten en bezoekers bewust te maken van de unieke schoonheid en fragiliteit van het Waddengebied. Door samen te werken met andere ambassadeurs dragen ze bij aan het behoud van dit waardevolle natuurgebied.

Met de toevoeging van deze veertien nieuwe ambassadeurs komt het totale aantal ambassadeurs voor het Werelderfgoed Waddenzee op 92. De organisatie kijkt uit naar de bijdrage van deze nieuwe ambassadeurs aan de bescherming van ons prachtige Waddengebied.  Een overzicht van alle ambassadeurs is te vinden op werelderfgoed.visitwadden.nl.