Wethouder geschrokken door verhalen queer jongeren

Nieuws
Wethouder Eva de Raadt heeft donderdag bij de commissie samenleving aangegeven geschrokken te zijn door de verhalen die ze heeft gehoord van Haarlemse jongeren uit de LHBTI gemeenschap
Wethouder Eva de Raadt heeft donderdag bij de commissie samenleving aangegeven geschrokken te zijn door de verhalen die ze heeft gehoord van Haarlemse jongeren uit de LHBTI gemeenschap (Foto: Pixabay)

HAARLEM - Wethouder Eva de Raadt heeft donderdag bij de commissie samenleving aangegeven geschrokken te zijn door de verhalen die ze heeft gehoord van Haarlemse jongeren uit de LHBTI gemeenschap. ,,In Haarlem worden queerjongeren nog steeds geweigerd aan de deur van Haarlemse horecagelegenheden. Op grote festivals worden ze lastig gevallen en wordt bier over ze heen gegooid. Als ze in Amsterdam gaan stappen, worden ze in de bus terug weer lastiggevallen. Gelijkheid kost niemand iets, maar het betekent zoveel voor minderheden.’’ aldus De Raadt.

De wethouder sprak haar zorgen uit tijdens de bespreking van het actieplan voor Haarlem als regenboogstad, een voorstel vanuit het college waar de meeste partijen zeer positief op reageerden. Ook andere fracties bleken namelijk zorgen te hebben over de toename van discriminatie in de stad. Zo wees Janneke Moedt (PvdD) erop dat op de sportclub een kwart van de queer athleten niet durft uit te komen voor hun geaardheid, en dat ook veel ouderen in de kast blijven zitten uit angst om buitengesloten te worden. 

Geweldsincident Overveen

Inspreker Roy Dongen van COC Kennemerland wees op een recent geweldsincident in Overveen, waarbij iemand door acht jongeren naar diens geaardheid is gevraagd en vervolgens in elkaar is geslagen. Ook zou volgens de SP een Haarlemmer vier keer zijn mishandeld vanuit homofobe beweegredenen. De Raadt gaf aan dat een groot deel van deze incidenten op dit moment nog niet worden gemeld. Het college heeft daarom het ambitieuze doel gesteld om de meldingsbereidheid onder de LHBTI te verhogen.

Het plan van het college moet de zichtbaarheid van de queergemeenschap in de stad vergroten, en verder inzetten op het faciliteren van een ontmoetingsplek en een Haarlemse editie van Pride. Het COC zou in de organisatie van Pride het voortouw moeten gaan nemen, en het streven is dat de eerste editie in 2024 gehouden kan worden.