Afbeelding
Foto: Google Maps

Vragen over kap 34 bomen op voormalige hockeyvelden in Hoorn

Algemeen

HOORN - Fractie Tonnaer vraagt het college van b en w om een door de gemeente aangevraagde vergunning voor het kappen van 34 bomen op de voormalige hockeyvelden in Hoorn direct in te trekken. 

Roger Tonnaer schrijft het college de volgende brief: “Met verbazing hebben wij gelezen – in de gemeentelijke bekendmaking week 32, augustus 2022, aanvraag omgevingsvergunning - dat het college een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor het kappen van 34 bomen op de voormalige hockeyvelden aan de Nieuwe Steen. Dat u de voorgenomen bomenkap bekend maakt midden in de zomerperiode, vinden wij geen toeval. U heeft ongetwijfeld voor dit zomertijdstip gekozen om er zeker van te zijn dat zo weinig mogelijk bewoners deze bekendmaking lezen en bezwaar tegen de bomenkap zullen maken. Afgezien van het tijdstip van de aanvraag begrijpen wij niet waarom nu al een vergunning voor het kappen van 34 bomen is aangevraagd. U loopt daarmee ver voor de muziek uit. Voor er bouwpalen de grond in gaan en bomen worden gekapt, moeten door het college en gemeenteraad nog diverse besluiten worden genomen. Het beeldkwaliteitsplan moet vastgesteld worden en de situering van de bouw is afhankelijk van het lopende onderzoek naar de mogelijkheid een half verdiepte parkeergarage aan te leggen. Zolang niet duidelijk is op welke locatie precies wordt gebouwd, kunt u nog niet weten welke en hoeveel bomen in de weg staan. Verder is niet aangetoond dat de 34 te kappen bomen herplant worden op de voormalige hockeyvelden. Ook is de bomenkap in strijd met de Groenvisie van de gemeente Hoorn. Volgens deze Groenvisie worden bomen gekoesterd en leveren deze een bijdrage aan de klimaatdoelstelling. Uit eerder gehouden ecologisch onderzoek is gebleken dat in het oude gebouw van de hockeyvereniging vleermuizen verblijven. Omdat de vleermuis een beschermde diersoort is moet er in de directe omgeving een andere verblijfplaats voor de dieren worden gemaakt. In opdracht van de gemeente zijn door Evert Kunst twintig vleermuizenkasten gemaakt en opgehangen in de omgeving van de voormalige hockeyvelden. U kunt het oude verenigingsgebouw pas slopen indien alle vleermuizen zich hebben verplaatst. Over de resultaten van de vleermuizen zijn we niet geïnformeerd. Wanneer vraagt u een vergunning voor de sloop van het oude clubgebouw? Ook moet er rekening mee worden gehouden dat een definitief ontwerp voor het IKEC ontbreekt. De gemeenteraad moet er ook nog een bestemmingsplan en een grondexploitatie vaststellen, alvorens gebouwd en bomen gekapt kunnen worden. Volgens uw raadsbrief van 28 juli, zaaknummer 1967166, wilt u ondanks het Didamarrest de grond van de voormalige hockeyvelden verkopen aan onder andere Intermaris. Om deze onderhandse grondverkoop toch mogelijk te maken wilt u de gemeenteraad een notitie aanleveren over het Didamarrest. Het aanleveren van deze notitie wachten wij af. Van de door het college geoogde bewonersparticipatie komt opnieuw weinig terecht. Wij eisen voor de bewoners van de Nieuwe Steen serieuze en optimale participatie bij de bouw van een IKEC en 140 appartementen. Goede participatie verkleint de kans op langdurige bezwaarprocedures en verhoogt de kans op realisering van de bouwplannen.”

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Hoorn

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Stadhuis Hoorn sluit dit najaar een aantal dagen Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
PISA Talk in Hoorn: als een jonge ouder overlijdt Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
CleanUp Hoorn Karavaan: Bangert en Oosterpolder Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Vragen over opvang gevonden (zwerf)dieren in Hoorn Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Op wormenavontuur bij MAK Blokweer in Blokker Algemeen 4 okt, 19:06
Afbeelding
Fietsroutes door Westfriesland voor senioren Algemeen 4 okt, 13:47
Afbeelding
Battle4Life, Westfriese Sportexperience en Stichting Westfriesland Events bundelen krachten Algemeen 4 okt, 11:22
Afbeelding
Onderzoek CvdM: huis-aan-huisbladen hebben het grootste bereik Algemeen 4 okt, 09:14
Afbeelding
Burgemeester sluit drugswoning aan de Waterkers in Zwaag Algemeen 3 okt, 18:52
Afbeelding
Twee mensen gewond bij ongeluk in Zwaag 112-nieuws 3 okt, 18:05
Afbeelding
Ontdek het culturele aanbod voor kinderen in Hoorn Algemeen 3 okt, 17:20
Afbeelding
Expositie Jasper Zwijsen in Hoornse Oosterkerk Algemeen 3 okt, 15:58
Afbeelding
Start aanbesteding strandpaviljoen op Hoornse stadsstrand Algemeen 3 okt, 13:52
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief