Gedragsverandering goed voor ieders portemonnee

Algemeen
 Als we allemaal veel minder restafval zouden produceren, zou ons dat geld opleveren.
Als we allemaal veel minder restafval zouden produceren, zou ons dat geld opleveren. (Foto: CW)

De afvalstoffenheffing zou drastisch omlaag kunnen als we ons gedrag zouden willen veranderen. Want met het geld, dat nu nog via de schoorstenen van de verbrandingsovens de lucht ingaat, zouden we andere en nuttigere dingen kunnen doen.

Chrit Wilshaus

Het gaat om een bedrag van zeker 400.000 euro dat de gemeente als een soort boetebelasting moet betalen voor het feit dat we met z’n allen nog steeds teveel restafval produceren, ongeveer 280 kilo per persoon per jaar. De overheid wil dat dit in 2025 nog maar 30 kilo is per persoon per jaar. Menigeen zal zijn of haar wenkbrauwen fronsen of dat wel realistisch is maar we kunnen uiteraard wel een poging wagen. De hamvraag daarbij is hoe deze gedragsverandering in gang te zetten. Deze vraag kwam dinsdagavond aan de orde bij een thema-avond, gehouden bij het Stadsbedrijf. Het eerlijke verhaal vertellen, zo werd gesteld, is daarbij een belangrijke schakel. Maar naast inzetten op communicatie is gemak ook een belangrijk kernwoord. Duidelijk werd in ieder geval dat er nog een grote slag te slaan is. Probleem daarbij is wel dat het vertrouwen in de overheid bij een deel van de bevolking (van Nederland) tot onder het vriespunt is gezakt.

Makkelijker

Bij de thema-avond werd benadrukt dat nascheiding veel minder effectief is dan vooraf scheiden. Bij nascheiding kunnen er bijvoorbeeld veel minder her te gebruiken grondstoffen uit het restafval gehaald worden. Hoewel veel mensen hun plasticafval al niet meer bij het restafval doen, zou het nog beter kunnen. Overigens mag er ook wel duidelijker gecommuniceerd worden over welk plastic nu wel bij het PMD-afval mag en wat niet. Het ezelsbruggetje zou zijn dat alles wat je bij de bouwmarkt koopt er niet bij mag en alle verpakkingsmateriaal van producten uit de supermarkt juist wel. Ook papier kunnen we nog beter scheiden. Om het scheiden aan de bron makkelijker te maken, ging de gemeenteraad akkoord met omgekeerd inzamelen, inmiddels omgedoopt in anders inzamelen. Dat houdt onder meer in dat er dichter bij huis ondergrondse containereilandjes komen om afval gescheiden aan te kunnen bieden. Wethouder Denise Mulder (Maassluis Belang) liet weten dat voornoemd project binnenkort ook in de Vogel-, de Oranjewijk en in de Feministenbuurt van start gaat. En een van de aanwezigen maakte de opmerking dat we eigenlijk niet over afval moeten spreken maar over grondstoffen die weer hergebruikt kunnen worden. 

Tijdens de thema-avond kregen raadsleden ook een rondleiding over de Milieustraat waar de nodige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Verder bevalt het de medewerkers zeer dat het nu alleen mogelijk is om op afspraak langs te komen. Met een uurtje zou je er al terecht kunnen, ook op zaterdag.