Kerkelijke onderscheiding voor Gerard de Waardt

Algemeen
Aan Gerard werd het draaginsigne in goud en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt.
Aan Gerard werd het draaginsigne in goud en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt. (Foto: PR)

Op 29 januari ontving Gerard de Waardt, organist van de Immanuëlkerk te Maassluis, een hoge kerkelijke onderscheiding vanwege zijn lange staat van dienst als kerkorganist op het Seifert-orgel in de Immanuëlkerk en daarvoor in andere kerken van de Protestantse Gemeente Maassluis.

Gerard is al ruim 45 jaar kerkorganist in Maassluis maar speelde daarvoor al in 1954 op het kerkorgel in Delft, dus eigenlijk zit hij al ruim 68 jaar achter een orgel! Zo’n lange periode inzetten voor de muzikale begeleiding van kerkdiensten op het orgel, piano of keyboard kon natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Het College van Kerkrentmeesters heeft hem daarom een hoge kerkelijke onderscheiding toegekend: het draaginsigne in goud met briljant.

Verrast
Gerard was op deze zondag organist en werd na afloop van de kerkdienst compleet verrast. Hij wist echt van niks! Hij werd toegesproken door Jan Schrijver, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, die hem roemde vanwege zijn veelzijdigheid in het begeleiden van de kerkdiensten. Net zo makkelijk switcht hij van het orgel, naar een keyboard of piano en past daarbij het tempo van de muzikale begeleiding moeiteloos aan van vlot naar gedragen zodat de muzikale begeleiding past bij het lied of de kerkdienst. Dat kan hij solo op het door hem bespeelde instrument maar ook uitstekend in samenwerking met andere muzikanten en instrumenten. Er is voor hem in de Protestantse Gemeente Maassluis een enorme waardering die ook spreekt uit de toekenning van deze hoge onderscheiding. 

Aansluitend aan de toespraak werd het draaginsigne in goud en de daarbij behorende oorkonde aan hem uitgereikt. En uiteraard ging de felicitatie vergezeld met een mooi boeket bloemen. Het enorme applaus van de kerkgangers dat hij ontving voor zijn inzet onderstreepte de grote waardering voor Gerard.