Hoogheemraadschap viert 735-jarig bestaan en iedereen is welkom

Nieuws
Gezinnen met kinderen tussen de 10 en 16 jaar kunnen het spel, de zogeheten WoW-challenge, doen.
Gezinnen met kinderen tussen de 10 en 16 jaar kunnen het spel, de zogeheten WoW-challenge, doen. (Foto: HHD)

Het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat dit jaar 735 jaar en nodigt daarom iedereen uit op het hoofdkantoor in Delft. Eind april en begin mei, grotendeels tijdens de Week van ons Water, opent Delfland de deuren haar kantoor.

Van 24 april tot en met 8 mei organiseert Delfland lezingen, rondleidingen én een spel. Onderdeel van de rondleiding is het kunstwerk ‘Waal van woorden’ - een ode aan de lange geschiedenis die wij Nederlanders hebben met het water. Verder is er de tentoonstelling ‘Wij & Water’ waar je ziet wat bewoners hebben met het werk voor water. Gezinnen met kinderen tussen de 10 en 16 jaar kunnen het spel, de zogeheten WoW-challenge, doen. Met dit interactieve spel worden deelnemers op een eenvoudige en speelse manier aan het denken gezet over het belang van dijken, gemalen en klimaatadaptatie. De WoW-challenge maakt een best complex probleem invoelbaar. Goede antwoorden op de vragen moeten ervoor zorgen dat je droge voeten houdt.

Bewoonbaar en veilig  

Geworteld in een eeuwenoude traditie, staat het Hoogheemraadschap voor de grootste uitdaging van nu én van de toekomst: het veilig en bewoonbaar houden van onze delta aan de Noordzee. Door klimaatverandering wordt Nederland steeds droger en warmer in de zomer en regent het langer en vaker in de winter. Daarnaast is er door verstedelijking steeds meer bebouwing en neemt de hoeveelheid verharding toe, zoals straten, pleinen, bedrijfsterreinen en betegelde tuinen.

Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland: “Al eeuwenlang zorgt Delfland voor sterke dijken en schoon water waardoor mensen kunnen wonen en werken in dit gebied. Dat is gelukt omdat we steeds opnieuw inspeelden op nieuwe technische mogelijkheden en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Tegenwoordig zijn dat klimaatverandering en strengere eisen aan waterkwaliteit.”  

Oudste bestuursorganen  

De eerste waterschappen ontstonden in de dertiende eeuw. Het oudste waterschap, het Hoogheemraadschap van Rijnland werd in 1273 gesticht en het Hoogheemraadschap van Delfland in 1289. Waterschappen bestonden destijds uit samenwerkende dorpsgemeenschappen die regelingen troffen met verschillende instanties over waterbeheer. Sinds de tiende eeuw werd het Hollandse landschap in cultuur gebracht. Door inklinking van de bodem pakten deze buurtschappen de taak op om polders en afwatering in te richten. Niet verwonderlijk dus dat de eerste waterschappen in laag-Nederland tot stand kwamen. De taak van waterbeheer is in de grondwet van 1848 bij de waterschappen neergelegd. Rond 1950 bestonden er meer dan 2.600 waterschappen. Door fusies en schaalvergroting telt Nederland sinds 2018 nog 21 waterschappen.  

Toen, Nu & Later 

Wat doet een Hoogheemraadschap eigenlijk precies? Om hierover meer te weten, organiseert Delfland op woensdag 24 april en in de meivakantie verschillende activiteiten in het Gemeenlandshuis aan de Phoenixstraat 32 in Delft. Zo kun je een interessante lezing volgen over 735 jaar water beheren in dit veelzijdige gebied. Aansluitend is er een rondleiding, onder andere langs de oudste gebiedskaart van Delfland (de Kruikiuskaart), langs het kunstwerk ‘Waal van Woorden’ en de tentoonstelling ‘Wij & Water’. Tot slot kun je samen met je kinderen de WOW-challenge spelen, een waterspel waarbij jongeren leren wat het betekent om onder water te wonen. 


De Kruikiuskaart - Foto: HHD

Datum 

Tijdstip 

Activiteit 

Woensdag 24 april 

15u – 17u 

Lezing door dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt met aansluitend een rondleiding óf de WoW-challenge 

Woensdag 1 mei 

10u – 12 u 

Lezing door een hoogheemraad met aansluitend een rondleiding óf de WoW-challenge 

Vrijdag 3 mei 

13u – 15u 

Lezing door een hoogheemraad met aansluitend een rondleiding óf de WoW-challenge 

Maandag 6 mei 

10u – 12u 

Lezing door een hoogheemraad met aansluitend een rondleiding óf de WoW-challenge 

U kunt zich aanmelden voor één van bovenstaande data door een mail te sturen naar: communicatie@hhdelfland.nl met daarin:  

  1. Voor welke datum u zich aanmeldt 
  2. Uw naam + met hoeveel mensen u komt  
  3. Aan welke activiteiten u wilt deelnemen > lezing + rondleiding OF lezing + WOW-challenge 

Er is een maximum aantal bezoekers per activiteit, alleen aangemelde deelnemers kunnen meedoen.