Opvang vluchtelingen Harnaschpolder: Omwonenden voelen zich niet gehoord

Nieuws
Meer dan 500 mensen zijn naar de informatieavond gekomen.
Meer dan 500 mensen zijn naar de informatieavond gekomen. (Foto: MS)

De sfeer in de Hoornbloem is afgelopen maandagavond soms ronduit grimmig en de emoties lopen hoog op. Meer dan 500 mensen zijn naar de informatieavond gekomen en afgaand op hun vragen en opmerkingen wordt snel duidelijk dat wat hun betreft het draagvlak ontbreekt voor de opvang van 225 vluchtelingen aan de Harnaschdreef.

Marc Schapers

Gemeente en COA moeten vooraf al gedacht hebben dat het geen eenvoudige avond zal worden. Alleen de omwonenden van de beoogde voorkeurslocatie zijn welkom en voor de deur van de Hoornbloem staan beveiligers om de degenen zonder uitnodiging tegen te houden. Voor een dorp als Den Hoorn ongekend.

Weinig nieuws

Wie de eerdere informatieavonden over de geplande vluchtelingenopvang heeft bezocht, krijgt behalve de plek van de locatie nauwelijks iets nieuws te horen. Zo wordt nog eens herhaald dat voor deze locatie en aantallen vluchtelingen is gekozen omdat de gemeente op die manier zelf de regie kan behouden en Midden-Delfland anders overgeleverd zou zijn aan de ‘grillen van Den Haag’. Burgemeester Bram van Hemmen: “Die Spreidingswet komt er, daar ben ik van overtuigd.” 

Ook gaat het opnieuw over geld. Met deze keuze, zijn de kosten, aldus de burgemeester, voor een belangrijk deel voor het COA. Iets dat met drie kleine opvanglocaties in de kernen niet het geval zou zijn. Van Hemmen benadrukt opnieuw goede afspraken gemaakt te hebben met het COA over veiligheid en over welke vluchtelingen wel en welke niet welkom zijn: “Voor raddraaiers en gelukzoekers is geen ruimte, die worden er snel uitgepikt.” 

Wantrouwen

De antwoorden van de burgemeester overtuigen de toehoorders niet. Het wantrouwen blijkt groot. Wat niet meehelpt is dat de ingehuurde gespreksleider zijn eigen rol belangrijker lijkt te vinden dan het onderwerp. Het zorgt voor irritaties bij de aanwezigen: “Wilt u uw flauwe grapjes voor u houden en de microfoon aan iemand anders geven?” 

Voor de omwonenden is 225 vluchtelingen onbespreekbaar. Een van hen: “Midden-Delfland hoeft maar 100 vluchtelingen op te nemen, waarom dan toch kiezen voor 225”. Ook het feit dat de burgemeester aan het eind van het jaar is vertrokken zorgt voor ergernis: “Vindt u het chique zo’n belangrijke beslissing te nemen en vervolgens te vertrekken?” Laat het over aan de burgemeester die het plan ook moet uitvoeren.” Verder is de zaal voor het overgrote deel ervan overtuigd dat het draagvlakonderzoek ‘niets voorstelde’, ‘de zaak al is beklonken’, dat de informatieavond ‘een doekje voor het bloeden’ is, en dat Den Hoorn fungeert als ‘het afvalputje van Midden-Delfland’. 

Dat het tot op heden nog altijd om een voorstel gaat en de gemeenteraad uiteindelijk beslist, zoals de burgemeester keer op keer probeert duidelijk te maken, vinden velen ongeloofwaardig: “De burgemeester verschuilt zich te veel achter de gemeenteraad en de overheid. Hij is straks weg en wij zitten met de gebakken peren.”

Straatprijs

Navraag bij verschillende raadsleden maakt duidelijk dat de zaak, in tegenstelling tot wat veel inwoners denken, wat de raad betreft nog niet is beslist. Roy Ringeling (CU): “Het goede van deze avond is dat mensen zich duidelijk hebben uitgesproken. Ik kan me goed voorstellen wat al die onzekerheid met mensen doet. Er moet straks een heel goed voorstel liggen, willen wij het steunen. Ook wil ik weten waarom de straatprijs is gevallen op de Harnaschdreef. Volgens mij zijn er geen 40 locaties bekeken, maar slechts een. Ik wil een goede onderbouwing horen waarom deze plek is gekozen.”

Wat Ringeling ook steekt is dat gekozen moet worden uit 225 vluchtelingen of nul. “Ik heb al eerder gezegd, waarom niet 3 x 50, 3 x 75 of 3 x 40? Reken dat eens uit, dan kunnen we een zorgvuldige afweging maken. Nu is het slikken of stikken.”
Ook Rob Zwaard (CDA) zegt de zorgen en emoties te snappen, maar wil toch wachten op het uiteindelijke voorstel en de voorwaarden: “We hebben nog niet alle antwoorden. Voor ons is onder meer een voorwaarde dat de mensen die we gaan opvangen kansrijk zijn, langer dan zes maanden in dit land zijn en kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, geen gelukzoekers. Maar pas als we alle antwoorden hebben, nemen we een beslissing.”

Geen meerderheid

Voor Ed Roeling (MP) is het zeker nog geen gelopen race, volgens hem is op dit moment waarschijnlijk geen meerderheid te vinden in de raad: “In de eerste plaats wil ik zeggen dat ik trots ben op de inwoners van Den Hoorn. Het is een heikel onderwerp. Een aantal mensen heeft wat minder fraaie dingen geroepen, maar de inwoners van Den Hoorn hebben zich op de juiste wijze gemanifesteerd.”

Volgens Roeling doet de burgemeester nu voorkomen of de raad hierom heeft gevraagd, maar ‘het is zijn idee en van niemand anders’. Roeling: “Laten we blij zijn, zoals maandag bleek, dat de mensen zelfs bereid zijn om mee te denken. Voor de inwoners van Den Hoorn is het huidige voorstel niet acceptabel, maar ze stellen wel voor om te kijken of een verdeling over de kernen mogelijk is, uitzoeken of kleinere aantallen mogelijk zijn. Daar moet je als gemeente niet alleen naar luisteren, maar ook naar handelen.” 

Voor Mijn Partij is een aantal van 225 vluchtelingen verdeeld over drie kernen overigens een brug te ver. Roeling: “Voor ons is 15 tot 35 vluchtelingen per kern bespreekbaar. Voor grotere aantallen is in een gemeente als deze geen draagvlak.” 

Bezorgdheid niet weggenomen

Roger Vieira (D66), gevraagd hoe nu verder na deze onrustige avond: “Mij is vooral de grote bezorgdheid opgevallen bij de mensen die het aangaat. Die bezorgdheid bleek aan het eind van de avond niet te zijn weggenomen. Dus het voorstel dat straks naar de raad komt, zal duidelijk moeten maken hoe thema’s als veiligheid en inpasbaarheid zijn uitgewerkt. Wij zullen niet klakkeloos instemmen. Wij verlangen een voorstel dat veel concreter is dan hetgeen we tot nu toe hebben gehoord. Neem bijvoorbeeld het aantal vluchtelingen, dat zegt niets over de inpasbaarheid. Het gaat veelal om mensen met traumatische ervaringen. Er moet dagbesteding komen, werk, onderwijs, etc. Hoe dit aan te pakken, zal allemaal in het voorstel van het college duidelijk moeten worden gemaakt. Vervolgens kijken we of we instemmen of niet.”

Woensdag 11 oktober bespreekt de gemeenteraad het uiteindelijke voorstel in de commissievergadering en beslist ten slotte in de raadsvergadering van 25 oktober of het plan al dan niet doorgaat.