Ecologische verbindingszone geopend

Nieuws
Gedeputeerde Berend Potjer opende woensdag de ecologische verbindingszone.
Gedeputeerde Berend Potjer opende woensdag de ecologische verbindingszone. (Foto: Staatsbosbeheer, Jeroen Simmelink)

Met de oplevering en de opening van de ecologische verbindingszone (EVZ) in Woudhoek en Holierhoek hebben de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer bijgedragen aan een groter aaneengesloten natuurgebied ten noorden van Schiedam en Vlaardingen. Een opsteker voor de Noordse woelmuis en andere moerassoorten.

De ecologische verbindingszone maakt het mogelijk dat kenmerkende soorten van de moerasgebieden – zoals de Noordse woelmuis en in zijn kielzog vele andere soorten – van het ene naar het andere gebied zouden kunnen trekken. Het leefgebied is nu groter, wat maakt dat de overlevingskansen van de populatie groter wordt. Ook is er nu een ecologisch netwerk ontstaan dat functioneert als een groter, aaneengesloten natuurgebied. De provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer trokken hierin samen op, want de ontbrekende schakel lag op terreinen van Staatsbosbeheer en Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland.

Gedeputeerde Berend Potjer opende woensdag de ecologische verbindingszone: “Een mooi succes voor de natuur in deze stedelijke omgeving tussen Delft en Rotterdam. Én een mooie samenwerking van meerdere partijen, waarbij ook de omwonenden hun woord konden doen. Wat goed om te zien dat we dit gezamenlijk kunnen bereiken in Zuid-Holland, waar de natuur behoorlijk onder druk staat”.

De ecologische verbindingszone is een samenwerking tussen verschillende partijen en in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Staatsbosbeheer en Urban Synergy maakten het ontwerp voor de EVZ. De daadwerkelijke uitvoering in het gebied is gedaan door AH Vrij. Samen met de aannemer is het uiteindelijke uitvoeringsontwerp bedacht en vastgesteld.