Midden huurwoningen op voormalig scoutingterrein Den Hoorn

Politiek
Afbeelding
(Foto: pixabay)

‘Er vinden gesprekken plaats met een initiatiefnemer om de potentiële woningbouwlocatie Tanthofkade 1b in Den Hoorn te herontwikkelen’, dat schrijft wethouder Voskamp is een raadsinformatie (RIB) aan de raad. Het gaat om de locatie waar voorheen Scouting Den Hoorn gevestigd was; deze locatie is nu in eigendom van de Rooms Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouwe van SION. 

‘De initiatiefnemer wil op deze locatie een appartementengebouw bouwen. Met de initiatiefnemer bespraken wij de mogelijkheid om in het project uitsluitend midden huurwoningen te realiseren. Het realiseren van midden huurwoningen op deze locatie komt ten goede aan onze volkshuisvestingsdoelstellingen, zoals opgenomen in de Woonvisie 2024-2030’, zo schrijft Voskamp. ‘Het beoogde aantal appartementen bedraagt 18 tot 24.’

Midden huurwoningen - dit zijn woningen met een aanvangshuurprijs tussen de 808,06 en 1116,85 euro per maand - zijn volgende wethouder zeer welkom omdat er tot nu toe huurwoningen in de categorie zijn dan volgens de programmering. Maar door hier alleen midden huurwoningen te gaan bouwen, wijkt de gemeente wel af van haar eigen uitgangspunten; namelijk dat er bij projecten voor woningbouw van het totaal aantal woningen tenminste 30% bestaat uit sociale huur, 30% betaalbaar (midden huur en/of betaalbare koop) en 40% vrij in te vullen. 

De nieuw te bouwen woningen zouden volgens de wethouder wel allemaal met voorrang aan de eigen inwoners toegewezen kunnen worden. Bij sociale huur is er via lokaal maatwerk ook wel een mogelijkheid om voorrang te geven aan eigen inwoners, maar is dit wel maar een beperkt percentage. 

‘Met de initiatiefnemer gaan wij een anterieure overeenkomst afsluiten. In die overeenkomst maken wij onder andere afspraken over het bouwprogramma. In deze overeenkomst zullen wij ook een instandhoudingsverplichting van 25 jaar opnemen (ook overeenkomstig de Motie Afspraken woningbouw, november 2022), zodat de woningen beschikbaar blijven voor de beoogde doelgroep’, zo besluit Voskamp zijn brief.