Verbetering rotonde Meeuwenlaan/Johan van Hasseltweg

  Nieuws
Rotonde bij de Meeuwenlaan. (Foto: gemeente Amsterdam)
Rotonde bij de Meeuwenlaan. (Foto: gemeente Amsterdam) (rodi.nl)

NOORD - Het projectteam Hamerkwartier nodigt ondernemers en bewoners begin 2019 uit om mee te denken over de aanpassing van de rotonde Meeuwenlaan /Johan van Hasseltweg. De gemeente maakt geld vrij om de doorstroming op de rotonde te verbeteren. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden medio 2021 starten.
De doorstroming van het verkeer op de rotonde Meeuwenlaan /Johan van Hasseltweg is regelmatig moeizaam. De gemeente is gestart met een nieuw ontwerp voor de huidige rotonde. Ze moeten daarbij rekening houden met kabels en leidingen in de grond, het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van het Hamerkwartier tijdens de verbouwing van de rotonde.
De gemeente zal begin 2019 samen met ondernemersvereniging VEBAN, bedrijven en bewoners uit het Hamerkwartier, de huidige situatie op de rotonde bekijken. Waar mogelijk nemen ze de gezamenlijke wensen en eisen mee in het definitieve ontwerp. Nadat het bestuur akkoord is, werken ze het definitieve ontwerp uit in een contract. Daarna volgt de aanbesteding aan een aannemer. De gemeente verwacht dat de geselecteerde aannemer in 2021 kan starten met de uitvoering, vooruitlopend op de grootschalige bouwactiviteiten in het Hamerkwartier.
De gemeente werkt ook op andere manieren aan de bereikbaarheid in het gebied. Naast de plannen voor de Javabrug, maken ze een mobiliteitsplan voor het Hamerkwartier met maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Dit plan is onderdeel van het investeringsbesluit dat volgt op het in oktober door het college vastgestelde projectbesluit. In de komende periode zal het gemeentelijk projectteam partijen in en rond het Hamerkwartier bij het investeringsbesluit betrekken.

Meer berichten