Jonge heide bij Schoorlse Duinen.
Jonge heide bij Schoorlse Duinen. ((Foto: Staatsbosbeheer))

Staatsbosbeheer gaat delen heidevelden Schoorlse Duinen verjongen

SCHOORL - Net als vorige winter gaat Staatsbosbeheer vanaf medio januari delen van de heidevelden in de Schoorlse Duinen verjongen zodat deze een nieuwe start kunnen maken. Daarvoor wordt op plekken begroeiing en een deel van de voedingsrijke humuslaag verwijderd. Op zaterdag 8 februari kunt u zich over de werkzaamheden in het veld laten informeren. De fietsexcursie start om 11 uur vanaf het Buitencentrum en duurt circa 2 uur. Meld u aan via: natuurherstelschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl.

Tijdens de chopperwerkzaamheden kunnen bezoekers mogelijk enige hinder ondervinden omdat paden tijdelijk zijn afgesloten. De verwachting is dat de werkzaamheden circa zes weken in beslag nemen. Begin maart is de aannemer klaar, zodat dieren en planten in alle rust aan het voorjaar kunnen beginnen.

Werkzaamheden

In vaktermen heten de werkzaamheden chopperen. Op verschillende plekken in het noordelijk deel van de Schoorlse Duinen wordt met machines totaal circa 8 hectare van de bovenste bodemlaag verwijderd. Op de gekozen plekken is de heide verouderd en overheerst kraaiheide. Bij het chopperen blijven mineralen en een deel van de zaden en heidewortels in de bodem. Hierdoor krijgt een nieuwe generatie heide ruimte om te groeien en ontstaat er meer variatie in de leeftijdsopbouw. Dopheide, maar ook kruiden en grassen, zoals zandblauwtje en fijn schapengras kunnen zich weer ontwikkelen. Ook de zandhagedis maakt dankbaar gebruik van jonge heide en open zanderige plekken om te foerageren, op te warmen of zelfs eitjes af te zetten.

Zorgvuldig

Voorafgaand aan de werkzaamheden voert een ecoloog een flora- en faunascan uit. Bijzonderheden als mierennesten, korstmosplekken en waardevolle duinheidevegetatie worden in het veld gemarkeerd en gespaard tijdens de werkzaamheden. De ecoloog houdt tijdens de werkzaamheden toezicht. Ook worden enkele werklocaties gecheckt op de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede wereldoorlog. Na afloop van de werkzaamheden worden paden die zijn beschadigd weer opgeknapt.

Tijdelijk opslag

Het maaisel dat vrijkomt wordt tijdelijk opgeslagen op de parkeerplaats aan de Hargerstrandweg. Daarna wordt het verwerkt buiten het gebied, bijvoorbeeld tot compost of andere grondverbeteraar. Aan de Wilhelminalaan komt tijdelijk een depot met choppermateriaal. Met dit materiaal gaat Staatsbosbeheer de verzande beheerpaden in het gebied verbeteren.

Natura 2000

Het chopperen van delen van de heide is een maatregel uit het Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen uit 2016. De Schoorlse Duinen zijn een door Nederland aangewezen beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de Europese biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beleid en de financiering van de herstelmaatregelen.

Kijk voor meer informatie: www.schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl

Yvette van der Does
Meer berichten