Het is verboden om in centrum Beverwijk vanaf 4 september alcohol te drinken in  openbare ruimten.
Het is verboden om in centrum Beverwijk vanaf 4 september alcohol te drinken in openbare ruimten. ((Foto: Aangeleverd))

Verbod op gebruik alcohol centrum Beverwijk

BEVERWIJK – Het is verboden om in het centrum van Beverwijk vanaf 4 september alcohol te drinken in de openbare ruimte. Ook mag men geen geopende flesjes, blikjes of dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben. Op een overtreding van het alcoholverbod staat een geldboete van €95 + €9 administratiekosten. Het verbod geldt niet op terrassen bij horecagelegenheden en evenemententerreinen.

Ook geen geopende flesjes, blikjes met alcoholhoudende drank

Hinderlijk drankgebruik In en rondom het centrum bestond al langer de behoefte om een verbod op te leggen voor hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen. Zowel bewoners als ondernemers hebben dit verzoek vaker neergelegd bij de gemeente.

Overlast

Overmatig alcoholgebruik gaat regelmatig gepaard met overlast, zoals geluidsoverlast, vernielingen, vervuiling en wildplassen. Het alcoholverbod in het centrum geeft de politie en handhavers een extra handvat om zichtbaar op te kunnen treden tegen overlast door alcoholgebruik.

Gebied

Het alcoholverbod reikt iets verder dan enkel het centrumgebied. Park Scheybeeck valt er bijvoorbeeld ook onder. Inwoners en bezoekers van Beverwijk worden met borden geïnformeerd over het alcoholverbod. Een overzicht van het alcoholverbodsgebied is te vinden op www.beverwijk.nl/alcoholverbod.

Alcoholverbod geeft politie en handhavers een extra handvat

Schoon, heel en veilig De gemeente Beverwijk wil dat het prettig wonen, werken en ondernemen is in Beverwijk. Daarom zet de gemeente in op een schone, hele en veilige stad. Het aanwijzingsbesluit is één van de maatregelen die het college neemt om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Meer berichten