(Foto: Aangeleverd)

Ingezonden stuk: Dienstverlening

Als volksvertegenwoordiger kom je uiteraard veel onder de mensen. Veelal geven Beverwijkse burgers dan aan dat zij regelmatig geen reactie kregen op door hen verstuurde brieven aan de gemeente Beverwijk. Wel kregen zij keurig een ontvangstbevestiging maar een inhoudelijk antwoord op de door hun verstuurde brief blijft vaak uit. Ook niet als er een herinnering naar de gemeente wordt verstuurd. Ik besloot daarom zelf de proef op de som te nemen. Van een in het verleden stukgelopen burgerinitiatief stonden nog enkele door mij gestelde vragen open.

5 juni jl de eerste brief gestuurd. Ontvangstbevestiging prompt teruggestuurd gekregen. Maar antwoord blijft uit. Na zes weken herinnering gestuurd (16 juli jl.) Ontvangstbevestiging wederom prompt ontvangen. Echter weer geen antwoord. Na twee maanden, op 16 september, een tweede herinnering gestuurd en ook hier een prompte ontvangstbevestiging. De vraag kwam in mij op hoe hebben private bedrijven hun dienstverlening geregeld ? Veruit de meeste private bedrijven blijken dit te toetsen aan het internationale ISO 9001 kwaliteitskeurmerk. (Dit is een certificering waarbij de organisatie zichzelf een spiegel voor houdt.)

Hoe fantastisch zou het zijn als de burgemeester rapporteert over kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening

De certificering geeft een impuls aan het lerend vermogen van de organisatie met als doel de kwaliteit van de dienstverlening systematisch te verbeteren en te ontwikkelen.

Conformiteit-beoordeling

Hoe fantastisch zou het zijn wanneer de burgemeester in het burgerjaarverslag rapporteert over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan de klant, de burger in dit geval, zodat hij kan aantonen dat hij deze kwalitatief goed geborgd heeft? Op 19 september 2016 heeft de toenmalige Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp, hier al een brief over geschreven aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal. Voor betere aansluiting bij het Europese kader gebruikt hij in plaats van het woord certificering nu de term conformiteitbeoordeling.

Hij schrijft "Conformiteitbeoordeling wordt echter zowel Europees als nationaal ook veel ingezet om publieke belangen te dienen. Een bekend voorbeeld is het ISO 9001 certificaat, een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen".

Inwoner centraal

Hij is ervan overtuigd dat deze manier van beoordelen tevens ingezet kan worden als beleidsinstrument. Een privaat instrument in de publieke sector is dus goed bruikbaar. Omdat, zoals in de door de gemeente Beverwijk opgestelde visie "Meedoen" staat beschreven, "in de gemeente Beverwijk de inwoner centraal staat".

Een privaat instrument in de publieke sector is dus goed bruikbaar

Ook de gemeente Beverwijk kan door zo'n kwaliteitsmanagementsysteem dit uitgangspunt dus garanderen. Vrijblijvendheid wordt dan gebondenheid en geeft een garantie aan de burger van Beverwijk. Daarom stel ik binnenkort dit thema aan de orde in de gemeenteraad.

Mendes Stengs

Raadslid Vrij!

gemeente Beverwijk

Meer berichten