Bespreking boek "Brein 50+" van professor Margriet Sitskoorn

BEVERWIJK - Op vrijdag 21 februari 20.00 uur organiseert de Grote Kerk een boekbespreking van de bestseller "Brein 50+" van professor Margriet Sitskoorn van de universiteit van Tilburg. We bieden deze bespreking aan als ondersteuning voor personen die met ouderen werken. Het geeft een andere en positieve kijk op ouderdom. Toegang gratis.

Hier volgen een paar citaten uit het boek: "Voorheen dacht men bij ouder wordende hersenen vooral vanuit een theorie van verval en werd er in onderzoek met name gekeken naar achteruitgang. Tegenwoordig vinden we de theorie van uitsluitend verval te eenzijdig en gaan we additioneel aan de theorie van verval ook uit van de theorie van neuroplasticiteit en aanpassing."

"Op basis van deze onderzoeksgegevens mogen we concluderen dat mensen steeds positiever ingesteld raken als ze ouder worden en dat ze tegen de verwachting in juist méér met het heden en de toekomst bezig lijken te zijn dan met het verleden. (Dickens was een uitzondering)."

Voor de Grote Kerk is ouderdom een belangrijk thema. Het gaat om de rol die ouderen kunnen spelen en niet om de z.g. 'vergrijzing'. In dat verband vindt men het boek van Sitskoorn heel interessant en vraagt men daar aandacht voor.

Sinds 2005 komt elke week een kring van senioren samen in Wijk aan Zee. De bedoeling van de kring is uiteindelijk het levensverhaal of ervaringskennis boven water te krijgen. Wie belangstelling heeft voor het boek is van harte welkom.

Meer berichten