Co Backer
Co Backer ((Foto: ))

Woononderzoek 2019

Er werden bij inwoners uit Beverwijk een envelop in de brievenbus gedeponeerd voor een onderzoek hoe de woonbeleving en woonwensen van onze inwoners zijn door de gemeente i.s.m. het Metropoolregio Amsterdam (MRA). Men wil graag een woningmarkt die past bij haar inwoners. Daarom is het belangrijk voor hen om te weten hoe de woonsituatie is. Met deze info helpt u bepalen waar de gemeente en regio zich voor moeten inzetten. Omdat men al 'n vermoeden heeft dat het woononderzoek geen succes zal gaan worden verloot men 10 iPads. Dit onderzoek bestaat uit 104 vragen. Bij sommige vragen is het of je een belastingformulier of een WMO-aanvraag aan het invullen bent. De vragen over het huishouden en het inkomen zijn buiten alle proporties. Als huurder van een woning wordt u deze vragen gesteld: Hoeveel huishoudens wonen er totaal in uw woning? Hoeveel personen hebben een eigen inkomen? Wat betaalt u per maand aan huur? Eigenaren van een woning ontkwamen ook niet aan deze vragen. Hoeveel bedragen uw bruto hypotheeklasten? Hoeveel bedraagt de belastingteruggave van de hypotheekrenteaftrek per maand? Wat is de WOZ-waarde van uw woning? Deze vragen hebben niets met woonbeleving of woonwensen te maken. In het begeleidend schrijven werd erop gewezen dat u willekeurig bent gekozen en dat antwoorden anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt en niet gekoppeld zijn aan uw persoonlijke gegevens. Ik krijg het gevoel dat niet de antwoorden gekoppeld worden aan de inzender, maar de inzender aan de antwoorden. Achter op de vragenlijst staat een barcode met de tien cijfers die ook het geregistreerde kenmerk van de inzender is. Er zijn in Beverwijk 10 Gebiedswijken en om te weten of de woonbeleving ook daar voldoet moet men toch weten in welke wijk de afzender woont? Een schandelijk woononderzoek.

Co Backer jalbacker741@telfort.nl

Meer berichten