Monumentenprijs voor Stichting Sluyterman van Loo

  Nieuws
In de volledig gerestaureerde tuinkamer van Akerendam werd de oorkonde door wethouder Hanneke Niele aan mr. Koeno Sluyterman van Loo overhandigd. Rechts van hen beeldend kunstenaar Louis 't Hart, hij vervaardigde de oorkonde in opdracht van de gemeente Beverwijk. (Foto: Bos Media Services)
In de volledig gerestaureerde tuinkamer van Akerendam werd de oorkonde door wethouder Hanneke Niele aan mr. Koeno Sluyterman van Loo overhandigd. Rechts van hen beeldend kunstenaar Louis 't Hart, hij vervaardigde de oorkonde in opdracht van de gemeente Beverwijk. (Foto: Bos Media Services) (rodi.nl)

BEVERWIJK - Wethouder Hanneke Niele heeft zaterdagochtend de Monumentenprijs 2018 uitgereikt aan mr. Koeno Sluyterman van Loo, secretaris-directeur van Stichting Sluyterman van Loo. De stichting ontvangt de prijs als blijk van waardering voor de grootschalige restauratie van de tuinkamer van de buitenplaats Akerendam. De prijs bestaat uit een oorkonde, vervaardigd door beeldend kunstenaar Louis ’t Hart. Hij was bij de uitreiking aanwezig.
DOOR RAIMOND BOS

Negen jaar geleden werd de eerste Monumentenprijs van de gemeente Beverwijk uitgereikt. Het initiatief voor de prijs kwam van Stichting Historisch Beverwijk, een organisatie die in het leven werd geroepen om de verloedering van historische panden in de stad tegen te gaan. Met de Monumentenprijs wil het gemeentebestuur het belang van waardevolle monumenten of beeldbepalende panden onder de aandacht brengen bij bewoners en bezoekers van de gemeente. Huize Akerendam aan de Velserweg behoort tot die beeldbepalende panden. De buitenplaats Akerendam werd tussen 1636 en 1639 door de Amsterdamse koopman-regent Jan Bicker aangelegd. Van de zeventiende tot eind negentiende eeuw was het een zomerverblijf voor rijke stedelingen. Akerendam werd in 1852 verworven door mr. Willem Louis Sluyterman van Loo en verloor in de loop der jaren zijn woonfunctie. Tegenwoordig is het kantoor van het Fonds Sluyterman van Loo er gevestigd. “De meeste mensen weten wel dat we de buitenplaats Akerendam beheren, maar bijna niemand weet wat we echt doen”, aldus mr. Koeno Sluyterman van Loo. Hij refereert aan het financieren van projecten die de kwaliteit van leven voor ouderen bevorderen. Als voorbeeld noemt hij het project ‘Lang Leve Kunst’, dat samen met een Amsterdams fonds is opgezet. Inmiddels zijn veel meer fondsen hierbij aangesloten. “Het project is bedoeld om te bevorderen dat ouderen iets met kunst doen. Mensen hebben vaak talenten waarvan ze niet eens wisten dat ze die hadden of die onderdrukt zijn. Als je ziet wat het met ze doet, om met een kunstvorm bezig te zijn, dat is geweldig.” Het fonds krijgt vanuit het hele land aanvragen van organisaties om een financiële bijdrage te leveren aan projecten voor ouderen. Ook Beverwijkse organisaties zouden dus bij Sluyterman van Loo kunnen aankloppen, maar: “We krijgen eigenlijk nooit een aanvraag uit Beverwijk.” De tuinkamer van Akerendam werd onlangs geheel gerestaureerd. De vier wandhoge schilderijen, voorstellende de vier jaargetijden, zijn opgeknapt en de lambrisering in de ruimte is hersteld in de originele staat. Er bestaan plannen om de ruimte in de toekomst te gaan gebruiken voor het organiseren van kleinschalige klassieke concerten.

Meer berichten