Uitzicht vanaf uitkijkpunt Papenberg.
Uitzicht vanaf uitkijkpunt Papenberg. ((Foto: Aangeleverd))

Uitzichtpunt Papenberg beter toegankelijk

CASTRICUM - Een trap vanaf begraafplaats Onderlangs door het bos vormt straks een nieuwe verbinding naar het uitkijkpunt bovenop de Papenberg in Castricum. Op 20 januari start PWN met de bouw van de trap. Het werk wordt op een unieke manier geheel duurzaam uitgevoerd. Het huidige pad dat loopt vanaf de top van het klimduin naar het uitzichtpunt wordt opgeheven. Deze werkzaamheden vormen de start van het opknappen van het gebied rondom de Papenberg. Op zaterdag 25 januari geeft de boswachter antwoord op uw vragen.

Bij de bouw van de trap wordt er alles aan gedaan om de natuur met de werkzaamheden zo min mogelijk te belasten. Projectmanager van PWN Martijn van Schaik: 'Het is uniek om het werk geheel elektrisch uit te voeren en dit vraagt zeker om wat creativiteit van aannemer AW Mense Groen. Zonder uitstoot werken is namelijk nog lang niet gebruikelijk.' Naast elektrisch aangedreven machines en divers gereedschap op accu's, wordt een deel van de werkzaamheden met de hand in plaats van machines gerealiseerd. De accu's worden op locatie opgeladen in een container met zonnepanelen. Dit past in de doelstelling van PWN om samen met partners projecten steeds duurzamer uit te voeren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn het startsein voor het opknappen van gebied de Papenberg. In een tweede fase wordt het uitzichtpunt aangevuld met een moderne nieuwe uitkijktoren. Dan wordt ook de smalle waterloop tussen pad en sportvelden natuurlijker ingericht. Daarnaast wordt het uitgezakte zand van het klimduin weer naar boven gebracht. Wethouder Slettenhaar van de gemeente Castricum: 'Het uitkijkpunt en de trap passen in ons plan om het station op een logische en veilige manier met het duingebied te verbinden. We kijken daarbij ook goed naar het omliggende gebied om woningbouw, natuurontwikkeling, parkeren en bereikbaarheid optimaal op elkaar af te stemmen.'
Om ruimte te maken voor de werkzaamheden vindt grondruil plaats tussen sportclub Vitesse, gemeente Castricum en PWN.

Tiental bomen kappen

Verder is het voornemen een tiental bomen te kappen tussen de sportvelden en het wandelpad. Dat is deels om de inrichting mogelijk te maken en meer lichtinval te krijgen op de waterloop en deels omdat sommige bomen niet meer veilig zijn.
Om bewoners van Castricum of andere geïnteresseerden gelegenheid te geven om vragen te stellen over de werkzaamheden, organiseren we op zaterdag 25 januari van 10:00 tot 12:00 een inloopochtend op locatie. PWN boswachter Bob de Wolf is bij de Papenberg aanwezig om vragen te beantwoorden.

Meer berichten