Overleg raadsprogramma voortgezet

  Nieuws

CASTRICUM - Vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad van Castricum hebben deze week hun overleg over een zo breed mogelijk raadsprogramma voortgezet. Gesproken is over thema’s die partijen belangrijk vinden om in het programma op te nemen. De verkiezingsprogramma’s vormen de basis voor deze thema’s. Doel voor de volgende bijeenkomst is te komen tot tien speerpunten, die maximaal worden gedragen door de raadsfracties. Per speerpunt wordt verder omschreven wat partijen willen bereiken.

Meer berichten