Papenberg wordt opgeknapt

  Nieuws

CASTRICUM - De aanleg van een duinrel, een trap naar de nieuwe uitkijktoren en een zandverplaatsing bij het klimduin zijn de belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden aan de Papenberg en omgeving. PWN en de gemeente voeren gezamenlijk de werkzaamheden uit.
De aanleg van de trap vraagt om natuurcompensatie: dat gebeurt door het zandpad op te heffen tussen de top van het klimduin en de uitkijktoren. Duinrellen, ofwel smalle waterlopen, waren een bekend beeld in het duingebied. Kwelwater uit de duinen werd hierdoor afgevoerd richting polderland. Door waterwinning en door afgravingen voor de bollenteelt, verloren ze hun functie. Voor de aanleg van de duinrel vindt grondruil plaats tussen Vitesse, gemeente en PWN.

Lees ook

Meer berichten