Besluiten Provinciale Staten 9 juli 2018

  Nieuws
(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

REGIO - Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) stelden op 9 juli de jaarrekening 2017 vast. De Statenleden Heleen Keur (CDA) en Paul Slettenhaar (VVD) namen afscheid. Zij gaan aan de slag als wethouder in respectievelijk Den Helder en Castricum.
PS stelden de jaarrekening van 2017 van de provincie Noord-Holland en de uitgangspunten voor de begroting van 2019 vast. Ook stelden zij de financiële jaarstukken van de recreatieschappen en de Omgevingsdienst, het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2018-2023 en de adviesaanvraag voor de nieuwe zendmachtiging voor RTV Noord-Holland vast. PS benoemden Statenlid Rosan Kocken (GroenLinks) als lid van de werkgroep Willem Arondéuslezing, als vervanger van Servaz van Berkum.

Geen meerderheid

Een initiatiefvoorstel van GroenLinks-SP-PvdD voor een onderzoek naar mogelijkheden van een lightrail-netwerk in Metropoolregio Amsterdam en diverse moties en amendementen haalden geen meerderheid is PS.
De informatie van Provinciale Staten is vanaf 9 juli beschikbaar als open data. Journalisten, inwoners en ook Statenleden kunnen moties, amendementen, besluiten, Statenvragen en brieven eenvoudiger vinden via het portaal Open Stateninformatie. Voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van de PS-vergadering van 9 juli. Geïnteresseerden kunnen deze vergadering en de stemmingen terugzien.

Meer berichten