Vogels kijken voor de jeugd

  Nieuws
De groenpootruiter (Foto: Cees Baart)
De groenpootruiter (Foto: Cees Baart) (rodi.nl)

REGIO - Al een aantal jaren organiseert de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland excursies voor de jeugd. Deze worden begeleid door minimaal twee ervaren vogelaars van de vogelwerkgroep. Zij laten graag zien dat naar vogels kijken leuk en spannend kan zijn. De najaarexcursies staan in het teken van de vogeltrek.
Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan het Vogelringstation Castricum. In de winter worden nestkastjes getimmerd, braakballen geplozen, of worden vogels gefotografeerd of getekend. Ook gaan de deelnemers op zoek naar bosuilen. In het voorjaar zijn er een ganzen/weidevogel- en een zangvogelexcursie. Het seizoen wordt afgesloten met een excursie huiszwaluwen tellen. Een gevarieerd programma dus. De excursies (doorgaans op de fiets) zijn meestal op elke tweede zondagochtend van de maand, van 09.30 tot 12.00 uur. De plaats van vertrek is de achterzijde van het NS-station in Castricum en dat is ook de plaats waar de excursies eindigen. Deelname is gratis en lidmaatschap van de vogelwerkgroep is niet verplicht. De eerst komende excursie is op zondag 9 september, dan is de Waterberging Noorderveld de bestemming. Hier kan worden gekeken naar soorten eenden, steltlopers en weidevogels. Dit zijn de vogels die op weg zijn naar hun overwintergebied in het zuiden. Deelname is na aanmelding via jongerenexcursies@vwgmidden-kennemerland.nl mogelijk. Kijk op de jongerenpagina van www.vwgmidden-kennemerland.nl voor meer informatie of bel met Cees Baart: 06 43677458.

Meer berichten