Foto: Gemeente Edam Volendam

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

EDAM - VOLENDAM - In de huidige onzekere periode betreffende de coronacrisis kunnen zelfstandig ondernemers op een aantal manieren ondersteuning aanvragen bij de gemeente.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk;
De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van max. € 10.157 ten behoeve van liquiditeitsproblemen.

Wanneer gaat de regeling in?
Er wordt nog gewerkt aan de regeling. Wel is duidelijk dat hij vooralsnog voor 3 maanden gaat gelden (tot 1 juni 2020). De regeling werkt terug tot 1 maart.Gemeente Edam-Volendam gaat werken met voorschotten bij aanvragen om inkomensondersteuning, vooruitlopend op de uitwerking van deze regeling.

Aanvraag indienen?
Ondernemers kunnen terecht op de website van de gemeente Edam-Volendam www.edam-volendam.nl en klikken op de knop 'tijdelijke regeling zelfstandig ondernemers'. Ook op de pagina edam-volendam.nl/corona verschijnt deze en andere corona-informatie.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo wordt onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen.

Meer specifiek gelden de volgende eisen;
gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
Nederlander of daarmee gelijkgesteld
het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 

Veelgestelde vragen
De rijksoverheid heeft een pagina opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden voor werkgevers over het coronavirus. En welke financiële maatregelen er zijn. Ga naar www.rijksoverheid.nl en klik op de knop coronaviris covid-19 en vervolgens op de link financiële maatregelen.

Startersloket

Gemeenten regio Waterland bundelen krachten; centrale plek voor ondernemers over de regelingen en informatie naar aanleiding van het Coronavirus. Kijk op het startersloket Edam-Volendam voor meer informatie; www.startersloket.nl en klik gemeente Edam -Volendam aan.

De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Stichting Startersloket hebben de handen ineen geslagen. Met dit platform worden de ondernemers van actuele informatie voorzien.

Bron: gemeente Edam-Volendam

Meer berichten