Beeld van processie

VOLENDAM - De nieuwe Premiefoto 2019 is gemaakt van een sacramentsprocessie in Volendam, vanuit het oude voetbalveld aan de huidige Kielstraat eind 1940 – 1955. Het was een religieuze uiting van het katholieke geloof in Volendam. Pastoor Paul Stomph noemde in zijn openingsspeech Volendam ten tijde van de Roomse Blijheid Volendam 'een open klooster'. Volendam telde de meeste priesterwijdingen van de wereld.

In de expositie is op levensechte wijze de huldiging op het Doolhof van een pas gewijde priester (neomist) afgebeeld met bruidjes. Het werk en de inzet om 'mensen in nood' te helpen wordt door de Volendammer gemeenschap nog steeds in praktijk gebracht door het steunen van acties in geld en goederen. Bijvoorbeeld voor missionarissen en activiteiten vanuit het Missiehuis voor alle mensen in de wereld die hulp nodig hebben.

Een sacramentsprocessie is in de Rooms-katholieke Kerk een processie waarbij een geconsecreerde hostie (het "Heilig Sacrament" of "Allerheiligste") in een monstrans op plechtige wijze door een priester door de straten van een stad of dorp gedragen wordt. De priester loopt met de monstrans onder een processiehemel. Meestal vonden sacramentsprocessies plaats op de tweede zondag na Pinksteren, de officiële viering van sacramentsdag.

Museumjaarboek met Premiefoto

Binnenkort wordt het Museumjaarboek met Premiefoto 2019 rondgebracht. In het boek staan artikelen die een deel van Volendams verleden weergeven, verfraaid met nog niet eerder gepubliceerde foto's. De prijs voor het boek bedraagt € 5,-. Wie begunstiger wordt voor € 12,- ontvangt een begunstigerskaart die gratis toegang geeft voor het hele gezin. Het museumbestuur doet een beroep op enkele vrijwilligers om een of twee straten te voorzien van het nieuwe Museumjaarboek met Premiefoto 2019.
Aanmelden kan bij het Museum, Zeestraat 41, telefonisch 0299 36 5186 of via info@volendamsmuseum.nl.

Meer berichten