Bij toekomstige superstorm is onzeker of sluis opstuwende water kan keren.
Bij toekomstige superstorm is onzeker of sluis opstuwende water kan keren. (Foto: Aangeleverd)

Sassluis drooggezet voor inspectie

Van maandag 17 februari tot en met maandag 2 maart inspecteren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Tauw-Friso Civiel de bouwtechnische staat van de monumentale Sassluis bij de Drommedaris in Enkhuizen. Om ook onder water te kunnen kijken, wordt de sluis drooggezet. Speciaal tijdens de droogzetting is er op zaterdag 29 februari een open dag.

Unieke kans

De open dag is en unieke kans om meer te weten te komen over het bijzondere historische verhaal en de versterkingswerkzaamheden die het hoogheemraadschap vanaf 2022 uitvoert.

De Sassluis is een keersluis en beschermt de laaggelegen binnenhaven en omgeving van Enkhuizen tegen hoogwater op het IJsselmeer. De inspectie van de afgekeurde sluis is nodig voor het versterkingsontwerp van de sluis. Om de bouwkundige staat onder water te inspecteren, zet het hoogheemraadschap de sluis tijdelijk droog. Woordvoerder Carmen van der Kort: "Dit doen we door het plaatsen van droogzetschotten, daarna pompen we het water tussen de schotten weg. Vast staat in ieder geval dat de bestaande deuren worden vervangen in 2022 en er twee extra deuren worden toegevoegd. Op basis van de uitkomst van deze inspectie werken wij de ontwerpen voor de versterking verder uit."

Bereikbaarheid omgeving

Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen en bedrijven in de omgeving bereikbaar. Om de bouwplaats veilig en bereikbaar te houden voor het werkverkeer, geldt er maandag 24 februari en maandag 2 maart van 7.00 tot 16.00 uur een parkeerverbod langs de Havenweg (tussen de Spoorstraat en de sluis). De andere dagen kan er wel geparkeerd worden. Om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken, wordt de inspectie gelijktijdig uitgevoerd met het groot onderhoud aan de bruggen in de haven door de gemeente Enkhuizen.

Kom naar de open dag

Zaterdag 29 februari organiseert het hoogheemraadschap een open dag bij de Sassluis. Tussen 11.00 en 14.00 uur start bij Herberg de Compagnie, Spoorstraat 10-14, onder begeleiding van het projectteam ieder halfuur een rondleiding. De eerste rondleiding is om 11.15 uur. Van der Kort: "Tijdens de rondleiding vertellen we meer over de geschiedenis van de sluis, de inspectie en de plannen voor de versterking van de sluis. In verband met de veiligheid is het helaas niet mogelijk de sluis op een andere dag op eigen gelegenheid te bezoeken."

Bij toekomstige superstorm is onzeker of sluis opstuwende water kan keren

Veiligheid

Het hoogheemraadschap werkt sinds het najaar van 2018 samen met de combinatie Tauw-Friso Civiel aan het versterken van zeven sluizen in Noord-Holland. Dit project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De zeven kunstwerken zijn afgekeurd op de betrouwbaarheid van het sluiten van de sluizen. Bij een toekomstige superstorm met veel wind en regen is het onvoldoende zeker dat de sluizen het opstuwende water kunnen keren. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, wordt er gewerkt aan een oplossing om deze sluizen te verbeteren. Meer informatie is te vinden op de site van het hoogheemraadschap onder 'werk in de buurt' (hhnk.nl/7kunstwerken).

Meer berichten