'Al jarenlang een irritatiepunt'

  Nieuws
Vorige week werd met de partijen een handtekening gezet onder de overeenkomst. (Foto: stedebroec.nl)
Vorige week werd met de partijen een handtekening gezet onder de overeenkomst. (Foto: stedebroec.nl) (rodi.nl)

BOVENKARSPEL - Er komt een nieuwe, veilige parkeersituatie aan de Middenweg in Bovenkarspel. Ondernemers aan de Middenweg en de gemeente hebben de handen ineen geslagen en zijn tot een gezamenlijke oplossing gekomen. Uitgangspunt is dat de nieuwe situatie veiliger in gebruik moet worden en tegelijk een passende kwalitatieve uitstraling moet krijgen aansluitend bij winkelcentrum Streekhof.
Dinsdag 6 november werden de handtekeningen gezet onder een overeenkomst waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Dat zijn afspraken over de inhoud van het plan (aantal parkeerplaatsen, materiaalgebruik et cetera), het proces en een verdeling van de kosten. De kosten worden gedragen door de gemeente en de ondernemers, omdat zij eigenaar zijn van het gebied. Daarnaast is er met succes subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Wethouder Bart Nootebos: “De parkeersituatie is al jarenlang een irritatiepunt van zowel inwoners, ondernemers als de gemeente. Doordat we te maken hebben met vele eigenaren kostte het tijd om met elkaar naar een oplossing toe te werken. Ik ben heel tevreden dat dit is gelukt en dank de bereidwilligheid van zowel de eigenaren als de huurders. We willen nu snel aan de slag met de uitvoering zodat iedereen straks op een veilige en comfortabele manier een bezoek kan brengen aan dit deel van het winkelgebied van Stede Broec.”
De uitvoering van het project vindt gefaseerd plaats. In eerste instantie zal de ventweg voor de winkels langs vervallen en plaats maken voor een breed trottoir. Ook wordt een keerfaciliteit voor vrachtwagens gerealiseerd. Parkeren vindt straks plaats langs de Middenweg. Ook de weg zelf wordt vervangen op dit gedeelte en aan de overzijde (‘Opmaat-gebouw’) worden op termijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit vindt in samenhang met de invulling van de locatie Opmaat plaats. De gemeente is opdrachtgever voor de uitvoering en verwacht begin 2019 te kunnen starten met de eerste fase. De winkels blijven toegankelijk tijdens de werkzaamheden.

Meer berichten