Succesvolle collecte voor Rwanda

ENKHUIZEN - De Stichting Geloof, Hoop en Liefde hield in de week van 4 februari haar jaarlijkse collecte in Enkhuizen. De prachtige totaalopbrengst van de collecte is € 2.142,17.

Langs deze weg wordt een ieder die heeft bijgedragen, mede namens de mensen in Rwanda, hartelijk bedankt.

Stichting Geloof, Hoop en Liefde is na de genocide van 1994 opgericht door Peter Gatete, die in Rwanda geboren is. Sinds de oprichting zet de stichting zich in voor de oorlogsweduwen en –wezen in Rwanda op zowel geestelijk gebied, in samenwerking met de lokale kerken, als materialistisch gebied

Naaischool

"In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, hebben wij een naaischool die wij gebruiken om de oorlogsweduwen en –wezen op te leiden. Als zij eenmaal geslaagd zijn, krijgen ze een door de regering erkend diploma en zijn ze in staat om zelf geld te verdienen."

Hoofdactiviteit

"Naast de naaischool, die onze hoofdactiviteit vormt, hebben wij ook andere projecten, zoals het financieren van opleidingen die gevolgd worden door de wezen. Een ander project is de aanschaf van grond, waarop door de weduwen vervolgens tomaten en andere gewassen verbouwd kunnen worden. De opbrengst is voor de weduwen zelf. Nog een ander project is het bouwen van huizen voor de weduwen en wezen. Ook verstrekken wij microkredieten aan weduwen. Tenslotte bieden wij verschillende cursussen aan voor de wezen, zoals autorijlessen en cateringlessen. Al het geld dat we ontvangen, gebruiken we om de naaischool draaiende te kunnen houden."

Lopende kosten

"Naast de lopende kosten wordt het geld gebruikt voor onderwijs, onderhoud van gebouwen en onderhoud en aanvulling van onze naaimachines. Ook gebruiken wij het om naaimaterialen en stoffen te kunnen aanschaffen. Tenslotte schenken wij de gediplomeerden van de naaischool een naaimachine."

Informatie

De stichting Geloof, Hoop en Liefde hoopt dat velen werk in Rwanda nog meer willen steunen. Giften zijn belasting aftrekbaar. Wie meer informatie wil hebben, kan contact met de stichting opnemen. Zie ook: www.geloofhoopenliefderwanda.nl

Meer berichten