Impressie van het stadsstrand zoals het er in 2021 uitziet.
Impressie van het stadsstrand zoals het er in 2021 uitziet. ((Foto: aangeleverd))

Volgende maand aanvang werkzaamheden stadsstrand

Door: Wally Ooms

HOORN - Het stadsstrand van Hoorn. Er wordt al jaren over gesproken en geschreven en velen hadden de hoop al opgegeven dat het er ooit zou komen, maar volgende maand beginnen dan toch echt de voorbereidende werkzaamheden van de dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken.

De gemeente Hoorn benut de aanleg van een oeverdijk voor het creëren van een stadsstrand. In april begint de Alliantie met het baggeren van een vaargeul. Ook komt er een loswal in de vorm van een grondpers (een drijvend platform). Deze buitendijkse loswallen (tijdelijke werkgebieden) zijn nodig om schepen te kunnen laden en lossen, zodat het grootste gedeelte van de uitvoerende werkzaamheden en de aan- en afvoer van materialen voor de dijkversterking over water kunnen plaatsvinden. Met het positioneren van het drijvende platform wordt rond augustus van dit jaar begonnen. In september wordt het zand erop gespoten. De werkzaamheden worden in fases voltooid om te zorgen dat de opgespoten gedeeltes voldoende kunnen inklinken.

Fiets- en wandelpad

Tussen de schouwburg en de Galgenbocht wordt de dijk versterkt door de aanleg van een dijk van zand, een oeverdijk, waarop een fiets- en voetpad komen. Het te realiseren strand wordt een kilometer lang en honderd meter breed met voldoende parkeergelegenheid. Voor de toegankelijkheid worden twee bruggen gebouwd: een voetgangersbrug ter hoogte van Sterflat 1 en een brug voor voetgangers, fietsers en auto's ter hoogte van de Galgenbocht. Daarnaast komen er dijktrappen en ook andere voorzieningen als fietsenstalling, bankjes, douches, toiletten en verlichting.

Het stadsstrand wordt een plek om te recreëren: zonnen, zwemmen, wandelen, (water)fietsen, sporten en vanuit het strandpaviljoen genieten van het uitzicht. Er wordt nog gefilosofeerd over een gepaste naam voor het gebied. Suggesties zijn welkom. Playa de Hoorn en Plage de la ville zijn al afgevallen, maar voor de rest is alles nog mogelijk. Als het een beetje meezit, is het strand in 2021 gereed. Het gaat een stuk stiller worden aan de Noordzee.

Meer berichten