(Foto: )

Sprinkplank naar werk

REGIO - Bepakt met de meest trendy agenda, schriften en pennen stappen Nederlandse brugklassers de nieuwe wereld in van het voortgezet onderwijs. Ook allerarmste kinderen in Albanië en Armenië verruilen de basisschool voor het voortgezet onderwijs, echter met lege handen. Zonder pen en papier is het onmogelijk het onderwijs fatsoenlijk te volgen. Het gevolg is leerachterstand en vroegtijdige schoolverlating. Mensenkinderen helpt deze kinderen en zorgt voor de benodigde schoolspullen. Juist voor deze kinderen is het van groot belang, want school is de springplank naar werk. Waardoor ze uiteindelijk de kans te krijgen de armoede te ontgroeien.

In de grootwarenhuizen is het een drukte van belang. Moeders met brugklassers werken een lijstje af die ze van de nieuwe school gekregen hebben. De grootwarenhuizen spelen er handig op in door elk jaar met een nieuwe trend te komen. Ouders gaan in op de wens van de kinderen en kopen de duurdere agenda, de schriften, potloden en pennen. Het kind, dat de stap naar het voortgezet onderwijs maakt, moet er vooral bij horen en vooral geen buitenbeentje.

Buitenbeentjes

Ook kinderen die opgroeien in de meest arme gezinnen in Albanië en Armenië verruilen de basisschool voor het voortgezet onderwijs. Maar er is niemand die met ze meegaat om spullen te kopen voor het nieuwe schooljaar. Er is amper geld voor de basisbehoeften laat staan dat er geld is voor nieuwe schriften, pennen en potloden. Voor deze kinderen, die met lege handen naar school gaan, is de eerste schooldag een dag waar ze als een berg tegenop zien. Het zijn de buitenbeentjes van de klas die met de nek aangekeken worden.

Schoolspullen

Zonder pen en papier is het onmogelijk het onderwijs fatsoenlijk te volgen. De buitenbeentjes zitten vaak achter in de klas en doen voor spek en bonen mee. Notities tijdens de les kunnen ze niet maken evenmin het huiswerk thuis. Het gevolg is leerachterstand en vroegtijdige schoolverlating. Mensenkinderen helpt deze kinderen en zorgt voor de benodigde schoolspullen.

Mensenkinderen is bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door Nederlanders bewust te maken van de grote nood van deze mensen en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen. Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Meer informatie: www.mensenkinderen.nl.

Meer berichten