Eind november besluit onderdoorgang Broek in Waterland - Dorpsraad krijgt grote waardering voor rol

  Nieuws
Op de foto: Goof Buys informeert statenleden en ambtenaren ministerie BZK over onderdoorgang. (Foto: aangeleverd)
Op de foto: Goof Buys informeert statenleden en ambtenaren ministerie BZK over onderdoorgang. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

BROEK IN WATERLAND - De bijzondere samenwerking tussen de Dorpsraad Broek in Waterland en de provincie Noord-Holland voor een betere doorstroming van de N247 was reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om langs te komen. De uitnodiging kwam van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK), de belangenorganisatie van dorpshuizen en dorpsraden.
De zogenoemde co-creatie die in Broek in Waterland tot stand was gekomen is namelijk uniek in Nederland. “Het is te zien als een vorm van democratische vernieuwing. Steeds vaker nemen burgers initiatieven. Dat is prima. Hun kennis en betrokkenheid bij knelpunten in hun leefomgeving zou veel vaker ingezet kunnen worden. De overheid moet deze activiteiten serieus nemen en faciliteren. Het is efficiënt, kostenbesparend en het potentieel van slimme betrokkenen wordt aangeboord. Allemaal goede zaken voor een gemeenschap. Natuurlijk ligt de uiteindelijke beslissing bij de politiek, maar in het voortraject kunnen inwoners veel betekenen. Dat zien we ook hier in Broek in Waterland”, aldus een van de ambtenaren van BZK.

VOWA

In de provinciale commissie Mobiliteit worden de vijf varianten – één bovenwaarts en vier onderwaarts – op 26 november besproken. De ook aanwezigen statenleden wisten nog niet welke kant het uit zou gaan. Zowel dorpsraadvoorzitter Goof Buijs als VOWA-voorzitter Piet Hein Debets die namens de ondernemers dichtbij betrokken is, hopen dat er een toekomstgerichte onderdoorgang komt. “Dagelijks gaan er 23.000 auto’s en 60 bussen per uur van het openbaar vervoer door Broek in Waterland. Al tientallen jaren is er alleen maar een toename. Er moet een oplossing komen voor de komende 100 jaar. Anders is het zonde van de investering.”
Contract

Goof Buijs van de Dorpsraad Broek in Waterland: “Vanaf mei 2016 zijn we met de provincie in constructief gesprek. Hoe we met elkaar omgaan is zelfs vastgelegd in een contract. Daar houden we ons allebei aan. Er liggen nu vijf varianten. Daar moet uit gekozen kunnen worden. Het proces slokt enorm veel tijd op van ons, vrijwilligers, maar we willen volhouden. De weg is enorm belangrijk voor alle Broekers. Gelukkig weten we ons gesteund door het hele dorp. Op 26 november weten we wat ons werk opgeleverd heeft.”
De Voice

Dorps- en wijkraden zijn steeds meer aanjagers van initiatieven om problemen in wijken aan te pakken. De LVKK met haar 11 provinciale leden ziet landelijk honderden initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, energie en wonen. “Van een op de overheid reagerende rol ontwikkelen ze zich als initiatiefnemers en verbinders tussen actieve bewoners en overheid of maatschappelijke organisatie. Ze zijn proactief geworden en behalen uitstekende resultaten.”
"Dorpswerk Noord-Holland vertegenwoordigt zo’n 120 dorpsraden en dorpshuizen. Ook Dorpsraad Broek in Waterland is lid van ze. “Het vraagt van de overheid dat ze, net als bij de Voice, de stoel richting actieve burgers draaien. Hen faciliteren bij hun poging om problemen in de directe leefomgeving op te lossen is een belangrijke taak geworden.”

Meer berichten