Zaans Erfgoed en gemeente Zaanstad zetten samenwerking voort

Vereniging Zaans Erfgoed (VZE) en de gemeente Zaanstad zetten hun samenwerking voort. De VZE, een vereniging die zich inzet voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed in de Zaanstreek, benaderde de gemeente Zaanstad in 2014 met de vraag om meer samen te werken op het gebied van monumenten. VZE gaf ook aan graag te willen helpen/ondersteunen bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk erfgoedbeleid. Deze samenwerkingsovereenkomst werd onlangs herzien waarbij beide partijen de samenwerking willen voortzetten voor onbepaalde tijd met als doel om samen te werken aan het behoud van het Zaanse erfgoed in de breedste zin des woords.

Meer berichten