Schanszichtpad mag weer open.
Schanszichtpad mag weer open. (Aangeleverd)

Alle partijen willen het Schanszichtpad weer open

ZAANDAM - In verband met de veiligheid voor de bezoekers heeft Staatsbosbeheer eind 2018 het Schanszichtpad bij de Zaanse Schans af moeten sluiten. Bij inspectie bleken de bruggen van het pad dusdanig te zijn aangetast dat reparatie of vervanging op zeer korte termijn noodzakelijk is. Afgelopen tijd zijn verschillende betrokken partijen meerdere malen samengekomen om aan een oplossing te werken, maar het ontbreekt aan de financiële middelen. Een feit staat boven water: allen willen het pad snel weer veilig openstellen, daartoe worden mogelijkheden verkend voor externe financiering.

Geliefd wandelpad

Het Schanszichtpad ligt in natuurgebied de Kalverpolder dat Staatsbosbeheer beheert in samenwerking met de Stichting Kalverpolder. Dit zogenaamde laarzenpad is ongeveer één kilometer lang en loopt vanaf de parkeerplaats naast het Zaans Museum naar het eind/begin van de Zaanse Schans aan de Kalverringdijk. Hierdoor heeft men vanaf het wandelpad een prachtig uitzicht over het karakteristieke Hollandse landschap met zijn molens en weilanden. Het pad blijkt ook populair: in 2018 liepen ruim 16.000 bezoekers over het pad.

Het wandelpad is in 2005 aangelegd door Landschap Waterland met subsidie en eigen bijdragen van Staatsbosbeheer en Landschap Waterland. Na 15 jaar zijn de bruggen in de huidige toestand onveilig.

Staatsbosbeheer heeft sinds het afsluiten met de verschillende betrokken partijen om tafel gezeten. Dit zijn Stichting Kalverpolder, Vereniging Zaansche Molen, Stichting Zaanse Schans, gemeente Zaanstad en Recreatie Noord-Holland NV. Alle partijen hebben de ambitie om het wandelpad te behouden en weer te openen.

Er is echter geen gemakkelijke oplossing. Na inspectie bleek dat reparatie van de bruggen enkele tienduizenden euro's kost, waarna ze weer 20 jaar mee kunnen. Een andere optie, het vervangen van de bruggen kost enkele tonnen, maar dan hebben ze een levensduur van 60 jaar. Met deze twee conclusies op tafel werd door de verschillende betrokken partijen unaniem gekozen voor de duurzamere vervanging van de bruggen.

Financiering nodig

Helaas heeft Staatsbosbeheer geen geld om de bruggen te laten vervangen. In 2014 heeft een decentralisatie van het natuurbeleid plaatsgevonden en krijgt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuurgebieden via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL). De bijdrage voor recreatie is momenteel €33 per hectare per jaar. De Kalverpolder telt 46 hectare, wat betekent dat er jaarlijks zo'n €1.500 is om alle recreatieve voorzieningen in het natuurgebied op orde te houden. Met de enkele maaibeurten die er jaarlijks worden uitgevoerd is dit bedrag al uitgegeven. Er is geen geld meer over voor ander onderhoud, laat staan voor complete vervanging van de bruggen.

Momenteel stellen de betrokken partijen een projectplan op met als doel op zoek te gaan naar verschillende financieringsbronnen. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke subsidies, fondsen, sponsoring en/of crowdfunding. Pas als de financiering is gevonden voor de vervanging van de bruggen en de aansluitende bouw is gerealiseerd zal het pad weer veilig open kunnen.

Yvette van der Does
Meer berichten