Adviespanel evenementen

  Nieuws

ZAANDAM - Zaanstad heeft een adviespanel evenementen (bestaande uit vijf leden) die subsidieaanvragen voor evenementen beoordeelt. Het panel brengt advies uit aan het college met betrekking tot de hoogte van de te verlenen subsidies. De benoeming van de leden geldt voor de duur van een jaar. Vier van de leden die vorig jaar de beoordeling hebben gedaan, worden opnieuw benoemd voor de duur van een jaar. Daarnaast treedt één nieuw lid toe, die één van de vorige leden vervangt. Het team voor de aanvragen van 2019 bestaat uit mevr. A. Leusen, dhr. A. Schilder, dhr. K. Bart, dhr. D. Meyer en mevr. A. Dees. De laatste naam is het nieuwe lid. Als team zullen zij het college adviseren over de hoogte van te verlenen subsidies aan evenementen in Zaanstad.


Meer berichten