Digitaal contact voor patiënten Franciscus makkelijker

Algemeen
Ziekenhuisbrede implementatie BeterDichtbij bij Franciscus.
Ziekenhuisbrede implementatie BeterDichtbij bij Franciscus. (Foto: PR)

Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt contact tussen zorgverleners en patiënten nog gemakkelijker. Zo worden vanaf nu steeds meer patiënten uitgenodigd om BeterDichtbij te gebruiken. Dit is een applicatie waarmee de polikliniekpatiënt eenvoudig een berichtje kan sturen met een vraag voor de zorgverlener.

Wachten tot de volgende afspraak is dan niet meer nodig. Hierbij wordt BeterDichtbij ook ingezet voor beeldbelafspraken met de patiënt. Dit bespaart de patiënt een reis naar het ziekenhuis. Op maandag 16 januari werden zorgverleners en patiënten getrakteerd op koffie en thee in verband met de ziekenhuisbrede uitrol van BeterDichtbij.
Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. “Dit is een belangrijke stap naar onze zorg van de toekomst waar zorg steeds meer thuis plaatsvindt”, vertelt Niels Honig, lid Raad van Bestuur.

Het ziekenhuis was al op een paar poliklinieken gestart met BeterDichtbij om te kijken hoe patiënten en zorgverleners dit ervaren. Dit bleek een succes. Door nu alle polikliniekpatiënten BeterDichtbij aan te bieden, verwacht het ziekenhuis dat nog meer patiënten hier gebruik van gaan maken. Niels Honig: “Dit gaat de processen op de poliklinieken ook verder verbeteren. Zo kunnen we nog beter inspelen op de behoefte van patiënten en hen eerder en sneller van de nodige informatie voorzien. Daarnaast zie je dat digitaal vaak al veel afgestemd kan worden. Soms blijkt een fysieke afspraak niet meer nodig of kan de afspraak verplaatst worden.”
Patiënten worden uitgenodigd om de BeterDichtbij app te gebruiken, per afdeling waar ze in behandeling zijn. Na veilige activatie kunnen zij overal en altijd hun vraag stellen, tenzij het spoed is, daar is BeterDichtbij niet voor bedoeld.

“Veiligheid staat natuurlijk voorop, want medische gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen. Dat waarborgt BeterDichtbij, onder meer door aan alle wet- en regelgeving te voldoen”, aldus Niels Honig.

Digitaal voor elkaar

Om in de komende jaren veranderingen in de patiëntenzorg en het tekort aan personeel op te vangen zet Franciscus in op digitalisering. “We bieden zorg digitaal thuis als het kan en fysiek in het ziekenhuis als het moet. Hierbij staat een optimale patiëntbeleving en een plezierige werkomgeving centraal.”