Nog geen oordeel over bestemmingsplan bedrijventerreinen: Gemeente zorgt voor aanvullingen

Nieuws
Bedrijventerreinen 's Gravenlandse polder/ Spaanse polder.
Bedrijventerreinen 's Gravenlandse polder/ Spaanse polder. (Foto: Google Maps)

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 31 mei een tussenuitspraak gedaan op de beroepen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘s-Gravelandsepolder & Spaanse Polder 2020. De Raad van State heeft nog geen definitief oordeel uitgesproken over de beroepen die tegen het bestemmingsplan waren ingediend.

Op twee punten vindt de Raad van State de onderbouwing van het bestemmingsplan onvoldoende. De gemeenteraad is via de tussenuitspraak van vandaag in de gelegenheid gesteld om binnen 26 weken deze onderbouwing aan te vullen, of op een andere manier het bestemmingsplan te repareren. Daarna doet de Raad van State definitief uitspraak.
“De uitspraak is niet negatief voor de gemeente Schiedam, die de ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder wil herstructureren tot duurzame bedrijventerreinen van de toekomst. De gemeente krijgt de gelegenheid om hiervoor de nadere onderbouwing te geven”, aldus wethouder Antoinette Laan (gebiedsontwikkeling SchieDistrict).
Het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020 waarin het bestemmingsplan ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder is vastgesteld, is niet vernietigd. Het bestemmingsplan blijft dus in werking, de inmiddels zichtbare herstructurering op de terreinen wordt doorgezet. De gemeente gaat het bestemmingsplan aanvullen met de vereiste onderbouwing, binnen de gestelde termijn.