PvdD Zuid-Holland wil meer natuur en minder glastuinbouw voor sierteelt

Politiek
De aftrap van de campagne van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland, waar wij ook op kunnen stemmen, vond afgelopen weekend in Leiden plaats.
De aftrap van de campagne van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland, waar wij ook op kunnen stemmen, vond afgelopen weekend in Leiden plaats. (Foto: PvdD)

In Leiden vond het afgelopen weekend de aftrap van de campagne van de Partij voor de Dieren (PvdD) Zuid-Holland plaats. De provincie heeft volgens deze partij belangrijke taken op het gebied van bescherming van de natuur en wilde dieren, milieu, ruimtelijke ordening en regionale economie. Het campagneteam heeft bij de aftrap haar verkiezingsprogramma en speerpunten nader toegelicht.

“Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies, namelijk 6 procent en dat moet méér worden,” vindt de Partij voor de Dieren. “Mensen moeten in hun omgeving kunnen recreëren en ook dieren moeten in onze dichtbevolkte provincie leefruimte hebben. Natuurgebieden moeten verbonden worden, zodat dieren zich vrij kunnen verplaatsen.” De Partij voor de Dieren wil dat de provincie als overheid verantwoordelijkheid neemt voor de opvang en het vervoer van gewonde in het wild levende dieren en het niet afschuift op de samenleving.

De PvdD wil dat de provincie zorgt voor opvang en vervoer van in het wild leven dieren

“Door méér natuur, een economie die binnen de draagkracht van de aarde blijft, verkleining van onze ecologische voetafdruk, nadruk op welzijn van mens en dier kunnen we de diverse crises, zoals de klimaatcrisis, watercrisis, stikstofstofcrisis, biodiversiteitscrisis en wooncrisis in samenhang aanpakken en oplossen.”

De partij zet in op een gezonde leefomgeving met schoon (drink)water, schone lucht en een schone bodem en kiest voor een “voortvarende aanpak van grote vervuilers, zoals Chemours, de fossiele industrie en de intensieve veehouderij. De landbouw moet diervriendelijk, duurzaam, kleinschalig en regionaal worden en de boeren helpen we omschakelen naar natuurvriendelijke methodes, die wél toekomstbestendig zijn.” Ook wil de partij ondernemers helpen bij omschakeling van de glastuinbouw van energieslurpende sierteelt naar biologische productie van voedsel voor de regio. “Door vermindering van de intensieve veehouderij komt er ruimte vrij die grotendeels benut kan worden voor meer natuur en voor een kleiner deel voor meer betaalbare, duurzame en natuurinclusieve woningen.”

De PvdD vindt verder dat Zuid-Holland fossielvrij moet worden en bedrijven en inwoners moeten worden begeleid naar een duurzame samenleving. Dat betekent: zonne-energie, windmolens en waterkracht in plaats van kolen, gas, biomassa en kernenergie.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: “We willen mensen met ons verkiezingsprogramma en onze speerpunten inspireren, hoop geven voor de toekomst en verbinden. Mens, dier en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door beter te zorgen voor onze planeet én al haar inwoners bieden we toekomstige generaties een leefbare planeet. Je kunt nú nog kiezen!”