Verhuizing van complex De Kuil lijkt onomkeerbaar

Nieuws
Leo tuiniert al tien jaar bij De Kuil en ziet met enige bezorgdheid de toekomst tegemoet.
Leo tuiniert al tien jaar bij De Kuil en ziet met enige bezorgdheid de toekomst tegemoet. (Foto: aangeleverd)

UITGEEST - De volkstuinders van Volkstuindersvereniging De Kuil, aan de Zienlaan, maken zich redelijk ongerust over de toekomst. Over zo’n drie jaar bestaat de kans, dat het terrein bouwrijp is voor de realisering van een nieuw zorgcentrum en appartementen voor senioren.

Het huidige gebouw van zorgcentrum Geesterheem aan de Dokter Brugmanstraat, dat huisvesting en zorg biedt aan ouderen die 24-uurs zorg nodig hebben, is ‘niet toekomstbestendig’.

Wachtlijst

De indeling van het gebouw voldoet niet veel langer meer aan de zware zorgvraag. Bovendien is er te weinig woonruimte, waardoor de wachtlijst oploopt voor Uitgeesters die deze zorg nodig hebben. Daardoor lopen inwoners de kans om elders in de regio geplaatst te worden. Een voldoende groot zorgcentrum past niet op de huidige locatie van Geesterheem. Om te voorkomen dat de 24-uurszorg voor een lange periode wegvalt, moeten de huidige bewoners en het zorgpersoneel in Geesterheem bovendien kunnen blijven wonen en werken, totdat een nieuw zorgcentrum gebouwd is en in gebruik genomen kan worden. 

Diaconie

Op zoek naar een geschikte locatie voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum is Viva!Zorggroep in gesprek gegaan met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot. Viva!Zorggroep wil onderzoeken of het haalbaar is om een nieuw centrum met zo’n tachtig tot honderd woonzorgeenheden te realiseren op volkstuincomplex De Kuil, waarvan de grond in bezit is van de Diaconie. Op deze locatie is, naast de bouw van het zorgcentrum, ook plek voor nieuwbouw van woningen.

Overeenkomst

Woensdag 24 mei ondertekenden wethouder Jan Schouten namens de Gemeente Uitgeest, de heer P. van Wageningen, bestuurder Viva!Zorggroep en de heren A. J. Tigges en F. Stark van de Diaconie een intentieovereenkomst voor de start van het haalbaarheidsonderzoek. “De intentieovereenkomst heeft een looptijd van achttien maanden. De partijen gaan ervan uit dat, als het haalbaarheidsonderzoek positief uitpakt, er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan wordt om het plan te kunnen uitvoeren. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd”, laat de gemeente weten.

Terrein elders

Er rest dan nog wel een probleem, dat de tuinders benadrukken. Er moet een terrein elders in de gemeente gevonden wordt waar de ongeveer 65 amateurtuinders terecht kunnen. “Het probleem is, dat er elders plek moet zijn voor onze hobby en dat lijkt me moeilijk”, is de mening van Leo die al bijna tien jaar tuiniert op het complex. Elders is Rien Kroos eveneens deze dag bezig met zijn hobby. “Dit hier is toch een prachtige plek. Mensen aan de overkant van de Geesterweg hebben daar juist een huis gekocht voor het vrije uitzicht. Als alles doorgaat, krijgen ze een appartementengebouw voor hun neus als uitzicht. Ik zou ook niet weten waar ruimte is voor een volkstuincomplex. Ja, het landje bij de Wiekenlaan, waar de Huttenweek wordt gehouden. Maar ik heb begrepen, dat de bewoners daar niet blij zijn als we daarheen verhuizen.”

‘Heerlijk rustig’

Al 25 jaar tuiniert Hilde op het complex. “Het is hier zo heerlijk rustig en een prachtige omgeving met de vijver aan de rand van onze tuintjes. Het zou ontzettend jammer zijn als we moeten verhuizen. We wachten het maar af, wat moeten we anders.”

Het bestuur van het volkstuincomplex is al langere tijd in gesprek met de gemeente en de Diaconie om naar een oplossing te zoeken. Duidelijk lijkt wel dat na bijna een halve eeuw een verhuizing van de volkstuinen onomkeerbaar is.

Zorgcentrum Geesterheem is binnenkort uit zijn jasje gegroeid en is op zoek naar een nieuw pand.