Raadsleden zijn wel gevoelig voor de argumenten van de bewoners

Algemeen
Kees Clement staat samen met Hermine Koning op een paar van de 17 parkeerplaatsen aan de Kethelweg die behoren bij het garagebedrijf P.A,.van der Kooij die zullen verdwijnen.
Kees Clement staat samen met Hermine Koning op een paar van de 17 parkeerplaatsen aan de Kethelweg die behoren bij het garagebedrijf P.A,.van der Kooij die zullen verdwijnen. (Foto: Peter Spek)

Raadsleden van de commissie Ruimte en Middelen wilden vorige donderdagavond niet zomaar akkoord gaan met de antwoorden van wethouder Ivana Somers over de parkeerproblematiek in Oud Ambacht als er op het terrein van de voormalige Dr. J.T.de Visserschool aan het Emaus en het terrein van autobedrijf P.A. van der Kooij aan de Kethelweg, 37 woningen worden gebouwd.

Door Peter Spek

Kees Clement, bestuurslid van bewonersplatform Oud Ambacht, maakte gebruik van het spreekrecht voorafgaande aan de commissievergadering en wist met een onderbouwd betoog de raadsleden van de nodige relevante informatie te voorzien. 

Parkeerdruk

Kees Clement liet weten, dat wethouder Ivana Somers, belast met bouwen in Vlaardingen, van een verkeerde redenering uitgaat als het gaat om de parkeerdruk in de wijk na het realiseren van de 37 nieuwbouwwoningen. “Zij gaat er vanuit, zoals zij dat in de aanbiedingsbrief aangeeft, dat de parkeerdruk niet verder wordt verhoogd, maar dat klopt niet wat de wethouder zegt. Zij redeneert strik theoretisch,” aldus Kees Clement. De Vlaardinger komt tot de conclusie, dat er al twintig parkeerplaatsen te kort zijn. 

Er is nu dus al een zeer groot parkeerprobleem in onze wijk

“Metingen van de gemeente geven aan dat er voor 110 auto’s gemiddeld 100 parkeerplaatsen zijn, terwijl in de parkeernota 2019 staat dat er feitelijk 100 perskeerplaatsen nodig zijn voor 90 auto’s. Er is nu dus al een zeer groot parkeerprobleem in onze wijk met een tekort van twintig parkeerplaatsen.” Maar het echte probleem draait om de parkeerplaatsen op het terrein van garagebedrijf P.A. van der Kooij, waar nu zeventien parkeerplaatsen in gebruik zijn en die bij de nieuwbouwplannen verdwijnen en die worden niet meegenomen bij de berekening van de parkeerdruk. “Formeel horen zij inderdaad bij het terrein van het garagebedrijf P.A. van der Kooij en die mag ik dus gebruiken binnen het bouwplan en de cijfers geven aan dat hiermee voldaan wordt aan de parkeernormen uit de parkeernota van 2019.” 

Niet realistisch

Kees Clement gaf de wethouder en de raadsleden nog even mee, dat die parkeernota uit 2019 niet meer realistisch is. “Het aantal tweede auto’s per gezin is toegenomen, kinderen blijven, noodgedwongen door de woningnood, langer thuis wonen maar hebben wel een auto en het aantal elektrische auto’s neemt sterk toe, waarvoor laadpalen nodig zijn die ten koste gaan van bestaande parkeerplaatsen, terwijl het aantal bedrijfsauto’s ook is toegenomen.” Ook gaf Kees Clement nog mee, dat in de wijk Vlaardinger Ambacht het openbaar vervoer geheel ontbreekt. “Dus de prikkel om geen gebruik te maken van de auto ontbreekt.” Terwijl wethouder Ivana Somers zich verschuilde achter de normen vastgelegd in de parkeernota, voelden toch wel veel raadsleden om eens anders naar deze perskeerproblematiek te kijken en te onderzoeken of de voorstellen van het bewonersplatform Oud Ambacht om twintig parkeerplaatsen te realiseren aan de Kethelweg, uitgevoerd kan worden. Daarvoor wordt een amendement opgesteld voor de gemeenteraadsvergadering van 6 april.