De financiële situatie van Vlaardingen ziet er meer dan rooskleurig uit

Nieuws
Wethouder Bart Bikkers ziet voor Vlaardingen in de komende jaren een financieel rooskleurige situatie met nieuwe investeringen in de stad.
Wethouder Bart Bikkers ziet voor Vlaardingen in de komende jaren een financieel rooskleurige situatie met nieuwe investeringen in de stad. (Foto: Peter Spek)

Vlaardingen staat er financieel weer gezond voor. Dat laat de voorjaarsnota zien, die vorige week door financieel wethouder Bart Bikkers werd gepresenteerd. Na enkele jaren van diep rode cijfers en zelfs een periode waarin de haringstad onder provinciaal toezicht stond, is de situatie nu veel rooskleuriger. Niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren is het vooruitzicht florissant.

Door Peter Spek

“Als wij kijken naar de inkomsten en uitgaven die elk jaar terugkomen, ons structureel begrotingssaldo, dan zien wij alleen in 2027 een tekort. Daar hebben veel gemeenten overigens mee te kampen en wij moeten bezien of en hoe het Rijk ons hierin tegemoet komt. Daarnaast hebben wij een ruime algemene reserve waarmee wij eventuele tegenvallers kunnen opvangen,” zegt Bart Bikkers opgewekt. 

Plannen

In de Voorjaarsnota geeft het college een overzicht van de plannen voor de stad. “Daarbij houden wij rekening met een aantal onontkoombare ontwikkelingen, zoals loon- en prijsstijgingen in verband met inflatie. Daarnaast ziet het college ruimte om zelf met plannen te komen die nodig zijn voor de stad. Er wordt in deze Voorjaarsnota onder andere ingezet op het gebied van onderwijs, sport, verduurzaming en veiligheid,” zegt Bart Bikkers niet zonder trots. 

Het financiële vooruitzicht laat zien dat investeringen in de stad mogelijk zijn

Het financiële vooruitzicht van Vlaardingen laat zien dat nieuwe investeringen in de stad weer mogelijk zijn. “Volgend jaar wordt een voordelig begrotingssaldo gepresenteerd van € 1,9 miljoen. De overige jaren laten begrotingssaldi zien van € 0,8 miljoen nadelig in 2025, € 0,3 miljoen voordelig in 2026 en € 1,6 miljoen nadelig in 2027. De plussen en minnen zijn geen reden tot zorg aldus Bart Bikkers. 

Noodzakelijk

“Vanwege het structurele evenwicht van het begrotingssaldo en die ruime algemene reserve vindt het college het verantwoord om plannen voor de stad in gang te zetten. Wij hebben in deze Voorjaarsnota gekeken naar wat noodzakelijk is voor de stad. Daarbij zetten wij vooral in op onze stadsprogramma’s. Wij hebben daar al de nodige voortgang in geboekt.” Daarnaast ziet het college zich gesteld voor een andere uitdaging. Het vinden van goed gekwalificeerd personeel. Maar al te vaak merken Vlaardingers, maar ook lokale organisaties een groot verloop in het ambtenarenkorps, waardoor vertragingen in procedures optreden. “Alhoewel de afgelopen jaren veel vacatures in onze gemeente zijn ingevuld, blijft het lastig om de juiste mensen te vinden, maar belangrijker ook om die te behouden voor onze gemeente. Onze ambities voor de komende jaren zijn groot en daar hoort een stevige organisatie op sterkte bij,” legt Bart Bikkers uit. 

Ambities

“De komende maanden gaat het college onderzoeken hoe wij hierin een stap vooruit kunnen zetten. Een voorstel hiervoor wordt uitgewerkt in de komende begroting. Wij blijven ernaar streven om de organisatie te matchen aan onze ambities en niet andersom,” besluit een tevreden Bart Bikkers”