Zaanbrug officieel geopend

Nieuws
Zaanbrug officieel geopend.
Zaanbrug officieel geopend. (Foto: aangeleverd)

De Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer is officieel geopend. Met de opening is de voormalige Zaanbrug vervangen door een nieuwe ophaalbrug. De nieuwe brug biedt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook is de doorvaart voor de schepen op de Zaan verbeterd.

De voormalige Zaanbrug was nodig aan vervanging toe. Met de afronding van de werkzaamheden aan de Zaanbrug voldoet de brug weer aan de eisen van deze tijd. De brug heeft een bredere en hogere doorvaart dan voorheen, waardoor schepen makkelijker de brug kunnen passeren. Ook hoeft de nieuwe Zaanbrug minder vaak en minder lang open, waardoor het wegverkeer minder hinder ondervindt. De nieuwe brug heeft bovendien bredere fiets- en voetpaden wat de veiligheid ten goede komt.

Vaart in de Zaan! 

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van het provinciaal programma ‘Vaart in de Zaan!’. Met dit programma wil de provincie Noord-Holland de vaarbaarheid van de Zaan verbeteren, zodat bedrijven het vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden. Naast het vernieuwen van verschillende bruggen en sluizen in de zaan, zijn binnen dit programma ook de bedieningstijden van bruggen verruimd en is een systeem van centrale afstandsbediening geïnstalleerd.

2 minuten timelapse

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden zijn door de aannemerscombinatie Reimert Bouw en Infrastructuur, Gebr. Beentjes en HSM Steel Structures uitgevoerd. Van de werkzaamheden is een timelapse gemaakt waarop de uitgevoerde werkzaamheden van de afgelopen jaren in twee minuten te zien zijn.

Officiële opening 

Tijdens de officiële opening verrichtten gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, wethouder Gerard Slegers van de gemeente Zaanstad, wethouder Rolf van Wanrooij van de gemeente Wormerland en directeur Gerrold Steenbergen van Reimert Bouw en Infrastructuur samen de openingshandeling. Het aanwezige publiek zag hoe zij via een toneelstuk werden gevraagd ‘tol’ te betalen. Daardoor werd het mogelijk de wandeling over de nieuwe Zaanbrug voort te zetten. Rondom de opening waren verschillende activiteiten en feestelijkheden georganiseerd, waaronder exposities met film en muziek in de Stoomhal in Wormer en de Vermaning in Wormerveer.

2024 04 15 Zaanbrug officieel geopend.jpg

76.56 KB 2024 04 15 Zaanbrug officieel geopend 2.jpg

68.99 KB   Contactgegevens

Selina Douma

Telefoon: 06-28619377

E-mail: doumas@noord-holland.nl

Volg de provincie op

www.noord-holland.nl

Facebook

Twitter

Instagram @oogvoornoordholland @provincienh

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de bedrijven (Rodi Media B.V., Rodi Rotatiedruk B.V. en Rodi Verspreiding B.V.) binnen de Rodi Holding B.V.. Rodi Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Indien u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dient u deze e-mail direct te retourneren aan verzender, o.v.v. “niet akkoord disclaimer” en dient deze e-mail als niet verzonden te worden beschouwd. Bij gebruik van de inhoud van deze e-mail aanvaardt u de disclaimer.