Insprekers en politiek inhoudelijke inbreng in tweede ronde formatie

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Thierry Schut (Archief))

Op uitnodiging van Westland Verstandig-voorman Peter Duijsens zijn 21 insprekers van allerlei uiteenlopende Westlandse organisaties maandagavond naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk gekomen om hun zegje doen over het te voeren lokale beleid van de komende vier jaar. Daarnaast hebben de politieke fracties hun belangrijkste thema’s over het voetlicht gebracht.

door Evelyne Lammerding

Idee van Duijsens was om naast de politiek ook het zogenoemde ‘maatschappelijk middenveld’ te horen in het formatieproces. Wat vinden de verenigingen, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties belangrijk om terug te zien in het coalitieakkoord?

De oproep van Duijsens zich te melden om in te spreken was niet aan dovemansoren gericht. Schuldhulpmaatje, MKB Westland, Glastuinbouw Westland, Cultuurweb, maar ook de ouderenbonden, scholenkoepels, kinderdagopvang en woningcorporaties bijvoorbeeld, behoorden tot de 21 insprekende organisaties.

Kleine greep

Een kleine greep uit de inbreng van de instanties: Frank Lansbergen van de stichting Schuldhulpmaatje wil van veertig naar 45 schuldhulpmaatjes toe. Hij voorziet een armoedeval als gevolg van de coronacrisis en de prijsstijgingen in het levensonderhoud. Ook zei hij twaalf nieuwe hulpverleners te willen opleiden die zich specifiek bezighouden met de problematiek van zzp’ers die het net konden rooien, maar dat door de nieuwe economische ontwikkelingen niet meer kunnen.

MKB Westland hamert op een lokaal inkoopbeleid; de gemeente moet Westlandse ondernemers voorrang geven bij haar inkoopbeleid. Ook wijst MKB Westland-voorzitter Shirley Schelkers op het belang van regeldrukvermindering.

Het Platform Groen Westland wil onder meer een verplichting voor natuurinclusief bouwen graag terugzien in het coalitieakkoord. Verder stelt hij onder meer voor 4 procent van de begroting aan vergroening van Westland te besteden.

De organisatie die zich hardmaakt voor het groen onder het glas, Glastuinbouw Westland, houdt een pleidooi voor het behoud van een ijzersterke tuinbouw.

De jongerenraad wil dat het coalitieakkoord ruim aandacht besteedt aan de bouw van starterswoningen. Ook wil zij dat de wachtlijst voor mentale hulp voor jongeren wordt aangepakt.

Eensgezind

De politieke partijen hebben hun belangrijkste tien standpunten in de tweede gespreksronde benoemd. Over veel onderwerpen zijn de fracties het eens.

Betaalbaar wonen bijvoorbeeld is een onderwerp dat elke fractie belangrijk vindt. Ook de komst van woonvormen voor ouderen staat vrijwel overal genoteerd.

Natuur en groen is een thema dat steeds hoger op de uiteenlopende politieke agenda’s is gekomen. Dat betekent goede hoop voor het Platform Groen Westland.

Gangbare onderwerpen zoals verbetering van het wegennet, het openbaar vervoer en het behoud van het dorpse karakter in Westland komen ook op veel politieke agenda’s voor.

Plastic zakken

Een van de eerste zaken die het nieuwe bestuur waarschijnlijk concreet gaat aanpakken is het verwijderen van de plastic zakken aan lantaarnpalen. Dat liet Duijsens vorige week desgevraagd al weten.

Hoewel het niet in alle ‘tien-puntenlijsten’ van de fracties voorkwam, bleek vorige week tijdens de eerste gespreksronde over de formatie al dat de meeste partijen de zakken graag zien verdwijnen. GemeenteBelang Westland (GBW) nam net als WestlandVerstandig het onderwerp op in de tienpuntenlijst. Ook de bouw van betaalbare woningen en het verbeteren van de buitenruimte zijn GBW-standpunten die bij veel andere fracties zijn terug te vinden.

‘Zorg dichtbij’ is eveneens een thema dat door verschillende fracties wordt benoemd.

Coalitieakkoord

Duijsens wil uit alle inbreng van de instanties en van de politiek een coalitieakkoord distilleren. Maar daarvoor moet dus eerst een nieuwe coalitie zijn geformeerd.

De inhoudelijke verschillen tussen de fracties zijn niet groot. “Maar we kunnen niet met iedereen een coalitie vormen, er zal ook oppositie nodig zijn,’’ zegt Duijsens.

Hij zegt maandagavond verschillende fractievoorzitters te bellen, om daarna twee formateurs te benoemen die verder gaan met het smeden van een nieuwe coalitie. Logisch is volgens Duijsens dat deze uit GBW en WestlandVerstandig komen.

Streven is dat Westland halverwege de maand mei een nieuw gemeentebestuur heeft.

In de bespreking zei Nico de Gier van de PvdA nog de LPF en ook Forum voor Democratie uit te sluiten van samenwerking. De Gier was vorige week niet bij de eerste gespreksronde. De griffier liet toen weten dat de PvdA geen fractie uitsloot. Dat is niet waar.