Bewoners Westland klagen over inzameling huisafval

Algemeen
Glasbakken zijn overvol, waardoor glas naast de containers wordt gezet.
Glasbakken zijn overvol, waardoor glas naast de containers wordt gezet. (Foto: Westland Verstandig)

De fractie van Westland Verstandig wordt nog altijd benaderd door inwoners uit Westland die zich beklagen over de wijze waarop het huisafval wordt verzameld. Dat laat Peter Duijsens namens WV weten in schriftelijke vragen aan het college.

Op dit moment zijn er volgens de fractie al ‘heel veel’ inwoners die papier, glas, plastic en blik wegbrengen naar containers. “Maar zij willen dat de gemeente ook haar verantwoording neemt,” aldus Duijsens. 

De containers zijn namelijk overvol. Dat constateert WV op basis van getuigenissen en ingezonden foto’s van bewoners. Het gaat hier voornamelijk om de glascontainers: “Dat betekent dat er gewoon glas wordt bijgezet.” De klachten regenen voornamelijk binnen over de glasbakken op het kruispunt van Het Tolland/Herenstraat in Wateringen en De Nesse.

Westland Verstandig wil daarom van het college weten wat zij gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen. Een suggestie van de fractie is het inzetten van een zogenaamd clicksysteem, zodat de container op tijd kan worden leeggemaakt.