70-plussers in Delft en Westland blijven langst wonen in corporatiehuurwoning

Cultuur
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. (Foto: Pixabay)

In regio Delft-Westland blijven 70-plussers het langst in een corporatiehuurwoning - meestal een sociale huurwoning - wonen van heel Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS gebaseerd op de Woonbase.

In 2022 hebben meer dan 100 duizend mensen van 70 jaar of ouder in Nederland een verhuizing doorgevoerd naar een andere woning, waarbij bijna 40% koos voor zorgwoonruimte.

Naar zorgwoonruimte 

De landelijke trend wijst erop dat een aanzienlijk deel van de 70-plussers die verhuisden, de voorkeur gaven aan huurwoningen, vooral zorgwoonruimten. Interessant genoeg blijkt uit de gegevens dat van degenen die verhuisden uit een corporatiehuurwoning, meer dan de helft koos voor een zorgwoonruimte. In vergelijking, slechts iets meer dan een kwart van degenen die verhuisden uit een koopwoning, kozen voor zorgwoonruimte.

Een opvallende bevinding is dat 70-plussers die vanuit een corporatiehuurwoning verhuizen aanzienlijk vaker voor zorgwoonruimte kiezen dan diegenen die uit een koopwoning vertrekken. Dit verschil kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van meer oudere mensen, vooral 80-plussers, in corporatiehuurwoningen in vergelijking met koopwoningen.

Langere woonduur in koopwoningen

De gegevens tonen ook aan dat mensen die in een koopwoning wonen vaak langer op één plek blijven dan mensen in huurwoningen. Deze trend wordt versterkt naarmate mensen ouder worden en langer ergens wonen. Een interessant punt is dat jongeren tussen 18 en 25 jaar die in een koopwoning wonen, vaak nog bij hun ouders wonen, waardoor ze een langere woonduur hebben dan hun leeftijdsgenoten in huurwoningen, die op deze leeftijd vaker zelfstandig wonen.

Vanaf 70 jaar neemt de woonduur van mensen die in een corporatiehuurwoning wonen af, terwijl die van mensen in een koopwoning blijft stijgen. Dit fenomeen komt deels doordat mensen langer in een koopwoning blijven dan in een huurwoning, en deels doordat 70-plussers die verhuizen uit een koopwoning minder vaak in een nieuwe koopwoning gaan wonen.

Regionale verschillen

Er zijn aanzienlijke regionale verschillen in de woonduur van 70-plussers. In Zuid-Limburg en Twente wonen 70-plussers het langst in een koopwoning, terwijl de kortste woonduur in Flevoland wordt waargenomen.

De woonduur van 70-plussers in corporatiehuurwoningen is relatief hoog in de Randstad. In regio Delft-Westland blijven 70-plussers het langs in hun corporatiewoning wonen van alle regio’s in Nederland: de doorsnee woonduur van 70-plussers in zo’n woning bedraagt hier 21,6 jaar. De kortste woonduur is in Zeeuwsch-Vlaanderen en Delfzijl en omgeving.

Het onderzoek toont aan dat de woonduur van 70-plussers in een private huurwoning over het algemeen lager is dan in een corporatiehuurwoning of een koopwoning, met uitzondering van Groot-Amsterdam, waar de woonduur in private huurwoningen opvallend hoog is.