Tweede Centrum Weerbare Sierteeltsector bij Royal FloraHolland geopend

Nieuws
CEO Steven van Schilfgaarde, burgemeester Bouke Arends en Dick van der Ende Teamchef basisteam Westland.
CEO Steven van Schilfgaarde, burgemeester Bouke Arends en Dick van der Ende Teamchef basisteam Westland. (Foto: Thierry Schut)

Op 4 december opende Burgemeester Bouke Arends samen met Steven van Schilfgaarde CEO Royal FloraHolland en Dick van der Ende van Politie-eenheid Den Haag het nieuwe Centrum Weerbare Sierteeltsector. Het centrum bevindt zich op de locatie van Royal FloraHolland in Naaldwijk. Met het centrum beogen de partners de operationele samenwerking rond ondermijning in de sierteelt zo goed mogelijk te faciliteren.

Het Centrum Weerbare Sierteeltsector biedt een ontmoetingsplek en aantal werkplekken voor medewerkers van de samenwerkingspartners binnen de publiek private samenwerking Weerbare Sierteeltsector.

Gezamenlijk front

“Door de krachten te bundelen vormen we gezamenlijk zowel met de overheidsdiensten als met de ondernemers een sterk front tegen de ondermijnende criminaliteit en houden we ook de sierteeltsector sterk en veilig”, aldus burgemeester Bouke Arends bij de opening van het centrum.

In deze aanpak werken overheidsinstanties en bedrijven samen om preventieve en repressieve maatregelen te nemen tegen criminele inmenging. Het doel is om de veiligheid van ondernemers en medewerkers te vergroten denk hierbij aan fysieke maatregelen zoals cameratoezicht en ook controles op en om de locaties van Royal FloraHolland. Dit is het tweede centrum, sinds april 2022 is er al een locatie in Aalsmeer.

Misbruik van de kracht

De sterke exportpositie van de sierteelt heeft een keerzijde. De sector is kwetsbaar vanwege de internationale en dagelijkse vers logistiek. “Criminelen maken misbruik van de kracht van de sector voor onder andere smokkel van verdovende middelen, wapens en cashgeld. Ondernemers zijn zich hier niet altijd van bewust en we zien dat medewerkers onder druk worden gezet of via afpersing gedwongen worden om mee te werken. Dit creëert mogelijk een onveilige werkomgeving en dat willen we voorkomen.” Ook arbeidsuitbuiting valt binnen de aanpak Weerbare Sierteeltsector.

Samenwerking

De aanpak Weerbare Sierteeltsector vindt het belangrijk om het mooie van de sector te beschermen en het kwetsbare aan te pakken. De focus is daarom preventie door ondernemers helpen weerbaar te worden door hen van kennis te voorzien. Ondernemers kunnen zo zelf maatregelen nemen om criminaliteit te voorkomen. Maar zij kunnen ook makkelijker signalen van criminaliteit herkennen en misstanden melden. “Ons doel is samen de sierteeltsector sterk en veilig te houden. We doen dat in nauwe samenwerking tussen bedrijven en de overheid. We krijgen daar bij (financiële) steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Generaal Ondermijning.”