Afbeelding
(Foto: Tom Tossijn)

Uit de stadsdeelcommissie: actie tegen bomenkap Elzenhagen-Zuid.

Algemeen

NOORD - Op het eerste gezicht is er weinig logica te ontdekken in het verwijderen van oude bomen om een nieuw park met aangeplante jonge bomen in Elzenhagen-Zuid mogelijk te maken. Een ongevraagd advies over bomenkap van de Groene Basis Piraten werd in de vorige week gehouden bijeenkomst van de stadsdeelcommissie uitvoerig besproken, maar aan het eind van het debat toch nog ingetrokken.

door Tom Tossijn

Op 2 november, Allerzielen, werden talloze gekapte bomen in Noord herdacht met honderden waxinelichtjes bij het Stadsdeelkantoor. Bewoners en bomenliefhebbers stonden toen stil bij het verlies van duizenden bomen in de afgelopen jaren. Nieuwbouw van woningen, wegen- en fietspadenaanleg, verleggen van leidingen en rioolbuizen en vele andere oorzaken zijn debet aan het kappen van gezonde bomen in Noord. Vaak is kap volstrekt onnodig, constateerden diverse insprekers namens ‘groene’ Noordse actiegroepen vorige week in de vergadering van de stadsdeelcommissie: te vaak en te snel wordt bij bouwplannen naar de bijl en de motorzaag gegrepen in plaats van slimmere en voor bomen meer respectvolle bouwplannen.

Krijtmolenpark

Een op het eerste gezicht overtuigend voorbeeld van nodeloze kapwoede is het nieuwe Krijtmolenpark, dat tegenover de molen aan het Noordhollandsch Kanaal als onderdeel van de nieuwe groene wijk Elzenhagen-Zuid de komende tijd wordt ontwikkeld. Je zou zeggen dat de gemeente juist op een plek waar een nieuw park komt, mooie oude bomen zou laten staan in plaats van te kappen voor een park vol nieuwe iele boompjes. Nu dreigen er ruim dertig bomen te worden omgezaagd in de bocht van de Buikslotermeerdijk, bij de Meerum Terwogtweg. De insprekers pleitten voor pas kappen als de plannen voor het nieuwe park duidelijk zijn. De nieuwbouw wordt uitgesteld, het parkplan is nog lang niet gereed aldus de actievoerders. Die vertraging maakt kappen van bestaande bomen voorbarig en geeft nu tijd voor een verstandiger afweging, vonden de insprekers.

Leidingen

Portefeuillehouder Groen Brahim Abid legde geduldig uit dat er andere conclusies dan de meest voor de hand liggende moeten worden getrokken. In het geval van de aanleg van het Krijtmolenpark liggen onzichtbaar, onder de grond, de grootste obstakels: grote en lange bossen kabels en leidingen die een te grote barrière zijn voor de aanleg van een fraai park. Verwijdering of verlegging van leidingen kan alleen door bestaande bomen te kappen. Maar niet tegen elke prijs. Abid: “Ons uitgangspunt is en blijft om zoveel mogelijk bomen te behouden”. Bij Elzenhagen-Zuid is, aldus Abid, ook nog een complicerende factor dat in het bouwplan al jaren geleden keuzes zijn gemaakt, ook voor al het groen in het hele gebied. “Dat is dus nu stedelijk beleid en dat kunnen we vanuit ons stadsdeel niet zomaar doorkruisen”, constateert de portefeuillehouder.

Extra werk

Het tegengaan van kappen was de kern van het ongevraagde advies over bomenkap in Noord. Dat advies was opgesteld en ingediend door Kirsten Zimmerman van de partij Groenen Basis Piraten. Daarin pleitte zij voor ‘altijd participeren’ van omwonenden bij bomenkap en consequente opname in bouw- en voorbereidingsplannen van redenen waarom er toch gekapt moet worden. Ook: pas kappen als een bouwplan onherroepelijk is. En ze bezorgde portefeuillehouder Brahim Abid ook nog een hoop werk: alle kapvergunningen moeten volgens haar bij hem langs (overigens een procedure waar Abid zelf enkele weken geleden voor pleitte in een interview in deze krant). Verder pleitte het advies voor stoppen met de kap van ruim dertig bomen in Elzenhagen-Zuid. Ook zijn er bij de ATOS-atletiekbaan 39 bomen die door bewoners zijn geplant. Eventueel zouden die herplant kunnen worden, ook omdat de gemeente burgerinitiatieven meer zou moeten ondersteunen.

Bedenkingen

Het advies van Zimmerman haalde het echter niet. Alle fractieleden van andere partijen hadden bedenkingen. De ene fractie wilde oude discussies niet meer overdoen, de andere was overtuigd door de argumenten van de portefeuillehouder over de redenen die bomenkap noodzakelijk maken. Bij zo weinig steun trok Zimmerman uiteindelijk haar advies in. En portefeuillehouder Abid stelt in een brief aan de commissie in het vooruitzicht dat de informatievoorziening over bomen en kapvergunningen verbetert. Het liefst via een transparant systeem dat uiteindelijk elke boom gaat volgen.

Afbeelding
Grote vraag naar verkeersmaatje duidt op veel onveilige verkeerssituaties in Noord-Holland Algemeen 26 jan, 10:06
Afbeelding
Komend weekend weer IJ-Hallen Algemeen 26 jan, 09:09
Afbeelding
Bijzonder bezoek André Kuipers basisschool De Buikslotermeer Algemeen 26 jan, 09:03
Afbeelding
Laatste molen met functie van krijtmolen Algemeen 26 jan, 08:31
Afbeelding
Spo(r)tprent Henk Veen Noord Amsterdams Nieuwsblad Algemeen 25 jan, 13:52
Afbeelding
Laadpalen in Amsterdam-Noord: hier vind je ze Algemeen 25 jan, 13:45
Afbeelding
Wekelijkse Column Stadsdeelbestuur: Aanpakkers Algemeen 25 jan, 11:39
Afbeelding
Informatiemarkt windmolens Noorder IJplas Algemeen 25 jan, 10:34
Afbeelding
Groen referendum verzoek door 18.000 Amsterdammers ondertekent! Algemeen 25 jan, 09:25
Afbeelding
Radio Boven IJ start met nieuwsprogramma Algemeen 24 jan, 17:21
Afbeelding
Aanpak Noord gaat van start met 5 ½ ton voor sociale projecten Algemeen 24 jan, 16:01
Afbeelding
Provinciale Statenverkiezingen: de meestgestelde vragen (en antwoorden) Politiek 24 jan, 09:03
Afbeelding
Provinciale Statenverkiezingen: wat zijn het en waarom stemmen op 15 maart 2023? Politiek 24 jan, 08:56
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Amsterdam-Noord

Op Rodi Amsterdam-Noord volg je het laatste nieuws uit Amsterdam-Noord. Rodi Amsterdam-Noord informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Amsterdam-Noord

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Amsterdam-Noord in je mailbox.