Vlindertuin siert Van der Pekplein

Algemeen
vrijwilliger Sanne plaatst een informatiebord in de Vlindertuin
vrijwilliger Sanne plaatst een informatiebord in de Vlindertuin (Foto: F. Hallema)

NOORD - Tegen de achtergrond van de rijzende grijze betonnen woontorens van de nieuwe buurt van Overhoeks ontvouwt zich een poëtisch tegenwicht in de vorm van een zorgzaam aangelegd vlindertuintje op het Van der Pek plein.

Door Floor Hallema

Nicky Castricum, vlinderkenner van vlindertuin Mot in Mokum is initiatiefnemer van de Vlindertuin. Het parkje zal samen met vrijwilligers en buurtbewoners beheerd worden.

Vorig jaar zijn de eerste jonge boompjes en struikjes geplant op een stukje onbeduidend plantsoen met kort gras. Het geheel is inmiddels lieflijk omlijst met een schapenhekje, daartussen loopt een pad voor bezoekers en wandelaars.

Zondag 4 februari vond een tweede plantactie plaats i.s.m. de Guerilla Guerilla Gardeners en de Tolhuistuin. Aangemoedigd door de muziek van een drumband legden bewoners een ‘Zeeuwse haag’ aan (gevarieerde inheemse haag).

De tuin heeft inmiddels diverse inheemse boom- en struiksoorten zoals vuilbomen, wilde rozen en hazelaar. Dit soort bloeiende boompjes zijn ‘waardplanten’ voor diverse dag- en nachtvlinders. Dit betekent dat vlinders er in hun rupsstadium afhankelijk van zijn. En meer rupsen betekent meer vogels!

Op informatieborden kun je voor vier veel voorkomende vlindersoorten vinden wat deze nodig hebben als vlinder, als rups en heel belangrijk; hoe deze overwinteren.

Publieke ruimte met fantasie 

Deze plek is volgens Castricum ideaal voor een vlindertuin; de stad barst van dit soort ongebruikte stukjes groen die uit efficientie kort gemaaid worden en snel troosteloos hondentoilet worden. Castricum: 

‘Met een beetje fantasie is er zoveel van deze publieke ruimte door de buurt terug te claimen voor mensen èn natuur. In een verdichtende stad die tegelijkertijd zegt te willen vergroenen, maar handen en middelen te kort komt, is de toewijding van buurtbewoners aan dergelijke stukjes onbetaalbaar. Voor een buurt waar elke straat vernoemd is naar een plant of boom, valt er nog heel wat groen te winnen!’

Tussen de vlinders met koffie van het plein

Nu nog een grote picknicktafel voor mensen om aan te zitten met een lekker kopje koffie van het café op het plein. Als de vogelhuisjes er hangen, kun je daar in de lente tussen het gekwetter zitten. Voor Nicky zelf is deze locatie ideaal om cursussen te geven over vlinders en natuurregeneratie in de stad. 

De vlindertuin is volgens buurtbewoner Anke Wijnja een grote aanwinst voor de buurt: ‘Niet alleen brengen de boompjes broodnodige vergroening hier, maar het wordt het ook een fijne groene plek om te vertoeven voor de buurt zelf. Een Vlindertuin is inspirerend en verbindend’.

Onzeker of Vlindertuin mag blijven 

Ondanks alle voordelen van de vlindertuin voor de buurt is het onzeker of het mag blijven. Het stadsdeel zou een beheercontract opstellen voor initiatiefnemer Nicky, maar daar is momenteel wat onzekerheid over. ‘Het is dus wel even spannend’, vindt Nicky.

Citroenvlinder

Naast wachten op het beheercontract is het ook nog even wachten tot de boompjes blad en bloem hebben: want dan verschijnen de vlinders. De eerste van het jaar kan volgens Nicky heel goed de Citroenvlinder zijn: ‘Dat is nogal een taaie rakker die soms gewoon overwintert door aan een tak te gaan hangen, en dat zelfs overleeft als het rond het vriespunt is. Maar ook de gehakkelde aurelia komt bij de eerste voorjaarszon weer tevoorschijn’.

Een blinde bij (zweefvlieg) is de eerste die op deze koude februari ochtend dapper voorbij zoemt in de vlindertuin. Met een beetje geluk mag de Vlindertuin blijven en fladderen er vlinders en siert de tuin nog jaren de entree van de Van der Pek buurt.

Koperuil, Nachtvlinder in Noord
Citroenvlinder.